Linie

Listopad i grudzień 2017

W ramach zorganizowanych zajęć zostały przeprowadzone z dziećmi rozmowy w zakresie problemów szkolnych i stresu. Celem zajęć było przybliżenie dzieciom odreagowania emocji i napięć powstających na skutek niepowodzeń szkolnych, radzenie sobie z oporem, stresem i napięciem w sytuacjach szkolnych. Uczestnicy zajęć poznali również zachowania asertywne w grupie rówieśniczej oraz ćwiczyły wyrażanie swoich negatywnych emocji bez ranienia innych. Na zajęciach również została zorganizowana zabawa andrzejkowa, podczas której zostały przeprowadzone zabawy i wróżby andrzejkowe. Ponad to dzieci spędziły aktywnie czas na grach planszowych i zabawach ruchowych. Dzieci mogły liczyć na słodki poczęstunek.

>>> GALERIA


Październik 2017

Przeprowadzone zajęcia cieszyły się dużym zaangażowaniem dzieci. W tym miesiącu na świetlicy środowiskowej zostały zorganizowane dla dzieci warsztaty szycia. W ramach zorganizowanych zajęć dzieci wykonały pluszowe maskotki. Na zajęciach dzieci wykonały prace plastyczną pod tytułem – „Spotkanie z jesienią”. Dodatkowo zostały przygotowane przez dzieci bukiety z jesiennych liści. Uczestnicy zajęć spędzili miło czas na wspólnym przygotowywaniu „zwierzakowych” kanapek. Tematem przewodnim tych zajęć zostało hasło „Jemy zdrowo i kolorowo”. Ponad to dzieci spędziły aktywnie czas na  kolorowaniu, rysowaniu, grach planszowych i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. Dodatkowo w ramach zajęć zostały przeprowadzone z dziećmi rozmowy w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach przemocy oraz wychowanie przeciw agresji i przemocy. Celem niniejszych zajęć było uświadomienie dzieciom pojęcia agresja i przemoc, sposobów radzenia sobie z przemocą oraz kształtowanie umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach namawiania jak i kształtowanie więzi koleżeńskich i wskazywania form samopomocy.

>>> Galeria


Wrzesień 2017

We wrześniu po wakacyjnej przerwie rozpoczęły się zajęcia na świetlicy środowiskowej. Podczas odbytych zajęć, korzystając ze słonecznej pogody dzieci  integrowały się poprzez wspólne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Na zajęciach zostały wykonane bibułowe kwiaty oraz odbył się konkurs plastyczny polegający na wykonaniu zielnika - „Magicznej księgi roślin”.  Podczas spotkań odbyła się rozmowa na temat dbania o czystość naszej ziemi.  

>>> GALERIA


INFORMACJA

Informujemy wszystkie dzieci i młodzież z miejscowości Linie, że zajęcia świetlicowe po wakacyjnej przerwie odbywać się będą w każdy poniedziałek miesiąca począwszy od 11 września 2017 r. w godzinach od 16.00 do 19.00.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zajęcia finansowane są ze środków Gminnego Programu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


INFORMACJA

Informujemy wszystkie dzieci i młodzież z miejscowości Linie, że zajęcia świetlicowe odbywać się będą w każdy poniedziałek miesiąca począwszy od  02 stycznia 2017 r. w godzinach od 16.00 do 19.00.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zajęcia finansowane są ze środków Gminnego Programu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Czerwiec 2017 Integracyjny Dzień Dziecka

01 czerwca na boisku sportowym w Swochowie odbyło się spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka dla dzieci uczęszczających na świetlice podwórkowe. Na dzieci czekały przygotowane atrakcje m.in. malowanie buzi, kącik plastyczny, zabawy ruchowe. W przerwach między zabawami dzieci mogły posilić się pieczonymi kiełbaskami na ognisku przygotowanym przez Radnego ze Swochowa Pana Stanisława Kuliga. Opiekunowie świetlic chcąc osłodzić ten dzień obdarowywali dzieci słodkimi upominkami. Wiele radości sprawiły dzieciom zabawy i konkurencje sportowe przygotowane przez Panią Iwonę Kochel Przedstawiciela Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. W trakcie imprezy został rozegrany mecz piłki nożnej, w którym zwyciężyła świetlica podwórkowa z Babina. Mamy nadzieję, że dzień ten pozostanie w pamięci dzieci na długi czas i będzie wywoływał uśmiech na ich twarzach. Opiekunowie świetlic dziękują za pomoc w organizacji spotkania Pani Iwonie Kochel, Panu Stanisławowi Kuligowi i Panu Bronisławowi Wójcikowi. Impreza została sfinansowana przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

>>> Galeria


Maj 2017

W tym miesiącu zajęcia na świetlicy podwórkowej upłynęły w bardzo szybkim tempie i cieszyły się aktywnym udziałem dzieci i młodzieży.  Podczas zajęć zostały przybliżone uczestnikom zajęć następujące tematy „Ty też potrafisz udzielać pierwszej pomocy” oraz „Warto być dobrym”. Podczas tych zajęć dzieci wykonały kartki z życzeniami z okazji Dnia Matki oraz porządkowały przybory, które są wykorzystywane podczas zajęć. Przeprowadzone w tym miesiącu zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom celowości udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i podjęcia działań ratujących życie osób poszkodowanych. Nauczenie dzieci podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

>>> Galeria


INFORMACJA

dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe

Informujemy, że 01 czerwca 2017 r. od godz. 16.00 do godz. 19.00 na boisku w Swochowie zostały zaplanowane atrakcje z okazji Dnia Dziecka dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe. W programie m.in. zawody
i konkurencje sportowe, mecz piłki nożnej oraz pieczenie kiełbasek i słodki poczęstunek. Organizatorzy zapewniają dowóz oraz odwóz. Zbiórka przed świetlicą o godz. 15.50.

Serdecznie zapraszamy


Kwiecień 2017

W miesiącu kwietniu zajęcia na świetlicy podwórkowej cieszyły się aktywnym udziałem dzieci i młodzieży z miejscowości Linie.  Podczas zajęć zostały przybliżone uczestnikom zajęć następujące tematy „Złość i agresja w naszym życiu” oraz „ Uczę się dbać o swoje bezpieczeństwo na drodze”. Podczas tych zajęć dzieci wykonały kartki z życzeniami z okazji świąt wielkanocnych oraz została przeprowadzona pogadanka na temat zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi. Korzystając ze słonecznej pogody zostało zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasek. Ponadto wszyscy uczestnicy spędzili miło czas grając w gry stolikowe. Dzieci mogły liczyć na słodki poczęstunek. Celem przeprowadzonych zajęć było zapoznanie dzieci z zagrożeniami związanymi z poruszaniem się na drogach, właściwe zachowanie się jako uczestnik ruchu drogowego, poznanie znaków drogowych oraz zasad przechodzenia przez jezdnię.

>>> Galeria


Marzec 2017

W tym miesiącu czas na zajęciach w świetlicy podwórkowej upłynął w bardzo szybkim tempie. Podczas zajęć zostały przybliżone uczestnikom zajęć następujące tematy „Bez złości mamy więcej radości”, „Moja rodzina i ja” oraz „Zachowania Asertywne w grupie rówieśniczej”.  Podczas tych zajęć dzieci wykonały drzewo genealogiczne, stworzyły mapę uczuć, odgrywały scenki przybliżające zachowania asertywne. Witając wiosnę została stworzona krzyżówka przez uczestników zajęć. Ponato wszyscy uczestnicy spędzili miło czas grając w gry stolikowe. Dzieci mogły liczyć na słodki poczęstunek. Celem odbytych zajęć było stworzenie dzieciom okazji do budowania więzi, nawiązywania kontaktów, rozwijania umiejętności otwartego wyrażania próśb i oczekiwań.

>>>Galeria


Luty 2017

W drugim tygodniu miesiąca luty na świetlicy podwórkowej  zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży ferie zimowe. W  ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, która trwała od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016r. zorganizowano konkurs plastyczno- literacki „POD DOBRĄ OPIEKĄ ROZWIJAM SKRZYDŁA”. Podczas ferii zimowych na świetlicy podwórkowej w miejscowości Linie Sekretarz Gminy Kamela Wilczyńska oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Maria Kopacka wręczyły nagrody wraz z dyplomami laureatom konkursu w osobach: Dawid Sołtys, Mariusz Brudnicki, Kacper Sołtys, Nikola Kierylak, Paula Wójcik, Kinga Sołtys, Adrian Kulig, Nikola Wójcik i Wioletta Szkraba. Ponadto na świetlicy odbył się konkurs plastyczny pod tytułem "Bezpieczne  ferie". Dzieci spędziły miło czas grając w gry stolikowe, rozwiązując quizy, rebusy oraz krzyżówki.  Ostatni dzień podwórkowych ferii był wyjazdem na kręgle do Stargardu. Podczas gry uczestnicy wyjazdu mogli częstować się pyszną pizzą. Zorganizowana wycieczka sprawiła wszystkim uczestnikom wiele radości.  Każdego dnia na dzieci czekał jedno daniowy, gorący posiłek oraz ciepły napój. W ramach zajęć zostały również przybliżone takie tematy jak : „My dzieci mamy swoje prawa” oraz „Radzenie sobie w sytuacjach przemocy”. Celem niniejszych zajęć było przybliżenie dzieciom  wiadomości o prawach dziecka, kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji oraz rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, jak i również przybliżenie dzieciom pojęcia przemoc i agresja.

>>> GaleriaStyczeń 2017

W miesiącu styczniu w ramach prowadzonych zajęć zostały przeprowadzone z dziećmi pogadanki na temat sięgania po narkotyki, alkohol i papierosy. Został również przybliżony problem stresu oraz  problemy szkolne. Po przeprowadzonych dyskusjach dzieci pracowały w grupach rozwiązując przygotowane quizy. Aby przybliżyć dzieciom otaczające nas problemy została przygotowana prelekcja filmowa. Na zajęciach odbył się również konkurs karaoke.  Wszyscy uczestnicy mogli liczyć na słodki poczęstunek. W tym miesiącu dla dzieci zostały przygotowane również smaczne frytki.

>>> GALERIA


Grudzień 2016

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  są czasem miłości i radości. Na grudniowych zajęciach na świetlicy środowiskowej dzieci wykonały kartki bożonarodzeniowe, które podarują swoim najbliższym. Degustując przygotowany poczestunek wszyscy radośnie śpiewali kolędy. Dzieci opowiadały o tradycjach i zwyczajach świątecznych, jakie występuja w ich domach.  Podczas spotkania dzieci zostały obadarowane skromnymi upominkami, które sprawiły im wiele radości.

>>> Galeria

Listopad 2016

W listopadzie czas spędzony na zajęciach na świetlicy środowiskowej upłynął w bardzo szybkim tempie. Podczas zajęć  dzieci wykonały figury z masy solnej. Integrując się wzajemnie pomagały sobie przy odrobieniu zadań domowych. Na zajęciach nie zabrakło również konkursów i wróżb andrzejkowych, które sprawiły wszystkim  uczestnikom wiele radości. W świątecznej atmosferze dzieci wykonały ozdoby bożonarodzeniowe. Podczas prowadzonych zajęć dzieci mogły liczyć na słodki poczęstunek.

>>> Galeria


Październik 2016

W tym miesiącu na świetlicy środowiskowej dla uczestników zajęć zostały zorganizowane warsztaty z wyszywania.  Dzięki pomocy Pani Anny, mieszkanki naszej Gminy dzieci miały okazję stworzyć swojego wymarzonego misia. Przeprowadzone  zajęcia sprawiły wszystkim uczestnikom wiele radości. Ponad to dzieci wspólnymi siłami przygotowały smaczne kebaby oraz pomagały sobie wzajemnie w odrobieniu zadań lekcyjnych. Mimo niesprzyjającej aury pogodowej dzieci licznie uczęszczały na zajęcia.

>>> Galeria

Wrzesień 2016

We wrześniu po wakacyjnej przerwie rozpoczęły się zajęcia na świetlicy środowiskowej podczas których dzieci spędziły miło czas na spacerach oraz  grając w gry planszowe. Podczas zajęć  zostały przygotowane smaczne frytki oraz dzieci przygotowywały własny układ taneczny. Uczestnicy zajęć  mogli liczyć na pomoc przy odrobieniu  zadań domowych oraz na słodki poczęstunek.

>>> GALERIA


INFORMACJA

      Informujemy wszystkie dzieci i młodzież z miejscowości Linie, że zajęcia świetlicowe po wakacyjnej przerwie odbywać się będą w każdy poniedziałek miesiąca począwszy od  5 września 2016 r. w godzinach od 16.00 do 19.00. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Zajęcia finansowane są ze środków Gminnego Programu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Wycieczka do ZOO

W piątek 27 maja br. dzieci i młodzież biorące czynny udział w zajęciach prowadzonych na świetlicach środowiskowych w miejscowości Linie, Parsów, Babin oraz Swochowo wraz z opiekunami udały się na wycieczkę integracyjną do Poznania.  Wyjazd sprawił wszystkim uczestnikom wiele radości. Dzieci i młodzież miały możliwość przez kilka godzin zwiedzać Zoo oraz  uczestniczyć w lekcji przyrody, która dostarczyła wszystkim obecnym porcję nowych wiadomości na temat otaczającego nas świata zwierząt.  Bezpłatnie dla uczestników  wycieczki zapewniony został  przejazd, bilety wstępu oraz  obiad. Podczas wyjazdu dzieci, które wzorowo uczęszczały na zajęcia prowadzone na świetlicach środowiskowych i uzyskały stu procentową frekwencję zostały nagrodzone drobnym upominkiem. Takimi osobami są:

LINIE: Dawid Sołtys, Nikola Kierylak

PARSÓW: Nikola Kosińska, Roksana Kosińska, Julia Kantor

BABIN: Marta Świst, Julia Ignasiak

SWOCHOWO: Marta Stańczak, Katarzyna Stańczak, Julia Stańczak, Roksana Mikulska, Wiktoria Parada

Sponsorami wycieczki była Spółka PW Bielice Ralf Kettler oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Maj 2016

W maju dzieci ze świetlicy środowiskowej wykonały pracę plastyczną pod tytułem „Pod dobra opieką rozwijam skrzydła” przyłączając się tym samym do udziału w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Wspólnymi siłami wykonały smaczną sałatkę owocową. Korzystając ze słonecznej pogody dzieci spędziły miło czas na świeżym powietrzu grając w zabawy ruchowe. Na zakończenie zajęć dzieci wraz z innymi uczestnikami świetlic środowiskowych z miejscowości Parsów, Babin oraz Swochowo udały się na wycieczkę integracyjną do Poznania. Wyjazd sprawił uczestnikom wycieczki wiele radości. Dzieci miały możliwość zwiedzenia Zoo w którym znajdują się okazy zwierząt z całego świata. Bezpłatnie dla uczestników  wycieczki zapewniony został  przejazd, bilety wstępu oraz  obiad. Podczas wyjazdu dzieci, które wzorowo uczęszczały na zajęcia prowadzone na świetlicach środowiskowych i uzyskały stu procentową frekfencję zostały nagrodzone drobnym upominkiem. Takimi osobami z miejscowości Linie są: Nikola Kierylak oraz Dawid Sołtys.

Sponsorami wycieczki była Spółka PW Bielice Ralf Kettler oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Kwiecień 2016

W miesiącu kwietniu dzieci na zajęciach świetlicowych trenowały sztukę składania papieru tzn. orgiami. Wykonały prace plastyczne za pomocą plasteliny i kredek świecowych. Dzieci wspólnymi siłami zrobiły pyszne gofry oraz degustowały frytki. Uczestnicy zajęć miło spędzili czas grając w gry planszowe oraz zabawy ruchowe.

>>> GALERIA


Marzec 2016

W miesiącu marcu dzieci ze świetlicy środowiskowej spędziły milo czas grając w gry planszowe. Podczas spotkań wśród dzieci utworzyła się grupa, która próbowała ułożyć własny układ taneczny. Z okazji Świąt Wielkanocnych dzieci wykonały ozdoby okolicznościowe. Uczestnicy zajęć mogli liczyć na słodki poczęstunek.

>>> GALERIA


Luty 2016

W tym miesiącu dzieci na świetlicowych zajęciach wykonały z okazji Dnia Świętego Walentego piękne serca. Poznając staropolskie przysłowia wykonały rebusy i krzyżówki, które sprawiły im dużo radości. Dzieci spędziły miło czas grając w gry planszowe. Na świetlicowych zajęciach zostało również zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasek, dzięki pomocy rodziców dzieci uczęszczających na świetlicę środowiskową. Nie zabrakło podczas zajęć słodkiego poczęstunku.

W pierwszym tygodniu miesiąca luty na świetlicy środowiskowej zostały zorganizowane dla dzieci i młodzieży ferie zimowe. W pierwszym dniu ferii dzieci i młodzież spotkała sie z funkcjonariuszami policji z Komendy Powiatowej w Pyrzycach w celu przypomienia kilku rad, aby ferie zimowe byłu udane i przede wszystkim bezpieczne. Podczas tego spotkania dzieci miały okazję usiąść "za kierownicą" policyjnego auta, co sprawiło im wielką radość. Podczas zimowej przerwy świetlicę środowiskową odwiedziła również Pani Urszula z Nadleśnictwa Gryfino, która przybliżyła wszystkim obecnym dzieciom życie ssaków leśnych. Przygotowała edukacyjne zabawy dla dzieci, w których uczestnicy otrzymali drobne upominki. Ponad to na świetlicy odbył się konkurs fryzur, w którym dzieci wykazały sie dużą kreatywnościa jak i konkurs plastyczny pod tytułem "Moje wymarzone ferie". Podczas zajęć zorganizowane zostały także warsztaty kulinarne, na których grupa wspólnymi siłami wykonała pysznego torta. Dzieci spędziły miło czas grając w gry stolikowe. Ostatni dzień świetlicowych ferii był wyjazdem do kina na bajkę pod tytułem "Misiek w Nowym Yorku" oraz "Alvin i wiewiórki". Dzieci mogły podczas spotkań liczyć na słodki poczęstunek oraz dodatkowo na porannych zajęciach na smaczne śniadanie.

>>> GALERIA


Styczeń 2016

W tym miesiącu dzieci na świetlicowych zajęciach pamiętając o Dniu Babci i Dziadka wykonały piękne kartki do których dołączyły życzenia z okazji tradycyjnego święta. Obserwując zmienną pogodę za oknem wykonany został za pomocą waty i białej pasty do zębów obraz zimy. Dzieci miło spędziły czas grając w gry stolikowe. Nie zabrakło na świetlicowych spotkaniach gorącej herbaty oraz słodkiego poczęstunku.INFORMACJA

Informujemy wszystkie dzieci i młodzież, że od 18 stycznia 2016 r.
w każdy poniedziałek miesiąca na świetlicy wiejskiej w miesjcowości Linie odbywać się będą zajęcia świetlicowe prowadzone
od godziny 16.00 do godziny 19.00.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Zajęcia finansowane są ze środków Gminnego Programu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 


Informacja

Informujemy, że w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 19.00 czynna jest świetlica wiejska w Liniach. Opiekunem jest pani Paula Ziemiańska


Grudzień

W grudniu dzieci ze świetlicy środowiskowej spotkały się na zajęciach świetlicowych 7 grudnia. Na tych zajęciach odbyło się spotkanie wigilijne podczas którego dzieci składały sobie życzenia oraz słuchały kolęd. Nie zabrakło również poczęstunku jak i drobnych upominków dla każdego obecnego dziecka.


Listopad

W tym miesiącu zajęcia świetlicowe rozpoczęliśmy od spaceru na świeżym powietrzu. Dzieci podczas zajęć wykonały witraże oraz pamiątkową tablicę ze zdjęciami z minionych zajęć. Wspólnymi siłami grupa zrobiła pyszne naleśniki. Na świetlicowych spotkaniach nie zabrakło zabawy andrzejkowej. Dzieci chętnie wzięły udział w przygotowanych konkursach, w których zwycięzca mógł liczyć na drobny upominek jak i w andrzejkowych wróżbach. W świątecznym nastroju dzieci wykonały kartki bożonarodzeniowe oraz ozdoby choinkowe. Na zajęciach nie zabrakło słodkiego poczęstunku.  


Październik

W tym miesiącu korzystając z pięknej pogody dzieci spędziły miło czas przy ognisku piekąc kiełbaski. Przygotowały również wspólnymi siłami smaczne tosty, jak i aktywnie spędziły czas grając w zabawy ruchowe. Na świetlicowych zajęciach odbył się również konkurs na najfajniejszą maskę. Dzieci mogły liczyć na słodki poczęstunek. 


Wrzesień 2015

We wrześniu wraz z nowym rokiem szkolnym dzieci z miejscowości Linie rozpoczęły w każdy poniedziałek zajęcia świetlicowe. Czas upłynął na grach i zabawach integracyjnych. Na zajęciach odbył się również świetlicowy pokaz mody jak i konkurs karaoke w którym nie było osób przegranych i każdy uczestnik otrzymał dyplom. Dzieci wykonywały również postać swojego ulubionego zwierzaka i piekły frytki. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.


Czerwiec

W miesiącu czerwcu dzieci spotkały się na świetlicy w Liniu z okazji Dnia Dziecka. W tym dniu wspólnie malowaliśmy plakat pt. „Dzieci z całego świata” oraz odbył się słodki poczęstunek. Na zakończenie zajęć świetlicowych pojechaliśmy na integracyjną wycieczkę do Marianowa do Domu Chleba. Dzieci razem upiekły chleb i drożdżówki. Następnie była przejażdżka bryczką  a na poczęstunek pyszna pizza.


Maj 2015

W miesiącu maju dzieci ze świetlicy środowiskowej w miejscowości Linie bardzo aktywnie spędzały czas. Graliśmy w siatkówkę, piłkę nożną oraz malowaliśmy kredą chodnikową. A na Dzień Mamy dzieci wykonały prace plastyczne.


Informacja

Zajęcia świetlicowe w świetlicy środowiskowej w miejscowości Linie z dnia 08.06.2015r. oraz 15.06.2015r. zostają przeniesione na dzień 20.06.2015r. tj. w tym dniu odbędzie się integracyjna wycieczka do Marianowa „Dom Chleba”.


Kwiecień

W miesiącu kwietniu w świetlicy środowiskowej w Liniu, czas upłynął na zajęciach kulinarnych i sportowych. Wspólnie upiekliśmy drożdżowe rogaliki oraz przygotowaliśmy tosty. Wśród zajęć sportowych rozegraliśmy mecz piłki nożnej. Na zajęciach były także organizowane gry i zabawy planszowe. Dzieci mogły również liczyć na słodkie poczęstunki.

 


INFORMACJA

Zajęcia na świetlicy środowiskowej w miejscowości Linie w dniach 27.04.2015r., 04.05.2015r. oraz 11.05.2015r. zostają odwołane.


Marzec

Miesiąc marzec był bardzo pracowity w naszej świetlicy. Tematyka zajęć uwzględniała wszystkie wydarzenia, które były w tym miesiącu. Wspólnie wykonywaliśmy bukiety na Dzień Kobiet, tworzyliśmy palmę Wielkanocną, szyliśmy kurczaki z filcu i malowaliśmy pisanki.

 Wśród  zabaw i zajęć tematycznych, znalazło się wiele różnych form zajęciowych, mianowicie:

- gry i zabawy grupowe w świetlicy,

- zajęcia plastyczne ,

- konkursy ,zagadki wiosenne, łamigłówki,

- zajęcia stolikowe(gry planszowe, układanki, karty),

- zajęcia audiowizualne(oglądanie bajek).

>>> GALERIA


Walentynki - Ostatki

Walentynki czas prezentów i życzeń… O tak, miły, uśmiechnięty czas okazywania sobie miłości i życzliwości. Z okazji tego święta dzieci wykonały własnoręcznie kartki walentynkowe oraz wzięły udział w konkursach pt.: „Jabłko na nitce”, „Taniec na gazecie”, „Gorące serce”. Zwycięscy zostali nagrodzenie słodką nagrodą. Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, kolorów, dźwięków, smaków i zabaw tradycja, nie tylko dla dorosłych. Dzieci uwielbiają się przebierać, tańczyć i śmiać. Przebieranki… dlatego właśnie dzieci ze świetlicy w Liniu wykonały maski karnawałowe w postaci różnorodnych zwierząt. Po zabawie przyszedł czas na ostatki. Kultywując obecną słodką tradycję opychaliśmy się pączkami!!!


Ferie zimowe 2015

Po półrocznym zmaganiu się dzieci i młodzieży z nauką i szkołą przyszedł czas na upragniony odpoczynek. Dla dzieci, które spędzały ferie na świetlicy w Linach zorganizowane i zaplanowane zostały zajęcia. Udział w zajęciach mogły wziąć wszystkie dzieci, które chętnie przyszły. Zajęcia zostały tak zaplanowane, aby bez względu na wiek każde z dzieci mogło znaleźć coś dla siebie i w sposób miły oraz atrakcyjny spędzić czas. Zajęcia odbywały się w dniach 19.01.2015 – 23.01.2015 w godzinach od 11.00 do 14.00.

Pierwsze spotkanie jak zwykle rozpoczęliśmy od pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas ferii i zajęć świetlicowych. Udział w pogadance brała pani policjantka i pan strażak z Pyrzyc. Dzieci oraz młodzież doskonale bawili się podczas gier i zabaw edukacyjnych, także z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanzy. Gdyż były to zabawy rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch, taniec, wyzwalające radość, rozładowujące napięcie i powodujące, że dzieci są otwarte i spontaniczne. W zajęciach zostały zastosowane zabawy: „Przebieganie pod chustą”, „Bilard”, „Zgadnij kto Cię woła”, „Sałatka owocowa”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia rozrywkowe pt. „Świetlicowy pokaz mody”. Dzieci chętnie wzięły udział, wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Uczestnikom bardzo podobały się zajęcia plastyczne – kwiatek z krepiny dla babci i dziadka oraz zajęcia kulinarne gdzie wspólnie została upieczona pizza. W kolejnym dniu zajęć zorganizowaliśmy ognisko, na którym upiekliśmy kiełbaski.

Brak  śniegu za oknem nie przeszkodził nam w dobrej zabawie a każda z zaplanowanych atrakcji cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

>>> GALERIA

 

Licznik odwiedzin:
5403127

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia