Kontakt

DANE TELEADRESOWE

Urząd Gminy Bielice
ul. Niepokalanej 34
74 - 202 Bielice

tel. 091 56 44 235, 091 56 44 220
fax. 091 56 44 173

e-mail: sekretariat@bielice.com.pl
wojt@bielice.com.pl

REGON: 000533423
NIP: 853- 12- 53- 086

BANK: Pyrzycko - Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice
23 9387 1013 5500 0286 2000 0010

oraz informacje o godzinach pracy urzędu:

Urząd Gminy w Bielicach czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00

Władze gminy:

Wójt - Iwona Jolanta Kochel
Zastępca Wójta Gminy Bielice  - Alina Pluta
Skarbnik - Monika Szustak

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków:

 • Wójt Gminy Bielice - Iwona Jolanta Kochel

w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00 i 14.00 - 15.00

a także w miarę możliwości w każdy dzień w godzianach pracy urzędu

tel. +48 514 425 748

 • Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Jan Stefan Adamski

w poniedziałki w godz. 15.00-16.00, pokój nr 3, tel. 608 626 740

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Bielice z siedzibą w Urzędzie Gminy, ul. Niepokalanej 34,74 - 202 Bielice  . Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 91 56 44 235, 91 56 44 220, adresu e-mail: sekretariat@bielice.com.pl

  

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Gminy.

 

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Gminę;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  3. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,
  4. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Bielice Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługa serwisowa systemów informatycznych).

 

 

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  3. ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

 

 

Licznik odwiedzin:
5403467

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia