Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna

 

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Niepokalanej 34
74-202 Bielice
telefon (091) 56 44 235 w.25 
Dyrektor biblioteki Elżbieta Kreft                                                                                                                                                                                                                                                                Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku                                                                                                                                                                                                                                                  w godzinach od 9.00-17.00.

e-mail: biblioteka@bielice.com.pl

 

HISTORIA BIBLIOTEKI

W styczniu 1959 roku otwarto Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Chabowie, poprzedniczkę dzisiejszej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach. Po zlikwidowaniu gromady Chabowo w 1960 roku, podjęto starania w 1961 roku o przeniesienie biblioteki do największej i centralnie położonej w gromadzie miejscowości tj. Bielic. Latem 1965 roku przeniesiono do pomieszczeń biurowych Gromadzkiej Rady Narodowej w miejscowości Linie. Już w maju 1966 roku bibliotekę przeniesiono do miejscowości Parsów a następnie w październiku 1970 roku ponownie do Bielic. Jej warunki lokalowe to 32m2 pomieszczenie wynajmowane od rolnika.
W 1987 roku powstała groźba kolejnej przeprowadzki biblioteki. Od kilku lat planowano rozbudowę budynku administracyjnego gminy w którym mieścić się miała biblioteka.
W 1989 roku trwały prace inwestycyjne. Zanim jednak budynek oddano do użytku, biblioteka musiała w 1990 roku opuścić kolejny już raz swe prowizoryczne pomieszczenie i została przeniesiona do pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy( stary budynek).
W sierpniu 1991 roku, biblioteka wprowadza się do nowego budynku Urzędu Gminy, pomieszczenia znajdującego się na parterze o powierzchni 120m2 składającego się z wypożyczalni i czytelni oraz zaplecza socjalnego.

W bibliotece zatrudniona jest jedna osoba, księgozbiór liczy 18tysięcy woluminów. Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-17.00. W czytelni biblioteki znajduje się Czytelnia Internetowa z trzema stanowiskami dla czytelników, dostęp do Internetu jest bezpłatny. 
 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) 2016/679 z kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) DZ. Urz. UE. L 119, s1 – dalej RODO, poniżej przekazuję informacje umożliwiające nam dalsze wykorzystanie podanych przez Pana/ Panią danych osobowych.

Podane dane osobowe w zakresie : imię i nazwisko, adres zamieszkania, zakład pracy, szkoła,  data urodzenia, imię ojca, Nr PESEL ( zobowiązanie – karta zapisu do biblioteki) przetwarzane są przez administratora danych, którym jest Gminna Biblioteka Publiczna, z siedzibą w Bielicach
 ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, w celu realizacji celów statutowych oraz w  celu promocyjnym biblioteki.

Zgodnie z RODO, przysługuje : prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania
 ( poprawienia) swoich danych osobowych- wówczas kiedy dane  są nieprawidłowe i niekompletne, prawo do usunięcia danych- jeśli były w inny sposób przetwarzane oraz ograniczenie przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu i korzystania z biblioteki.
Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

Dokumentacja fotograficzna

Podczas spotkań, uroczystości, konferencji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach
 ul. Niepokalanej 34 , mogą być wykonywane zdjęcia. Zdjęcia mogą być publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielice zakładka Gminna Biblioteka Publiczna.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach ul. Niepokalanej 34 ,74-202 Bielice jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej ( zwany dalej Administratorem Danych Osobowych).
 2. Państwa dane osobowe Administrator Danych Osobowych  przetwarza na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bibliotece, realizacji umów zawartych
  z kontrahentami Biblioteki, w pozostałych przypadkach Państwa  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 2 odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 • inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z Biblioteką przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.

4. Przysługuje Panu/Pani prawo skargi do organu nadzorczego tj. PUODO ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 


  Narodowe Czytanie 5 września 2020

 

W tym roku lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania

będzie ,,Balladyna” Juliusza Słowackiego.

 

         

 

 


KOMUNIKAT

 

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku

 w godzinach 900  - 1700

 

Przed wejściem do Biblioteki proszę o założenie maseczki.

Obowiązkowa dezynfekcja rąk.

 

  


Nowości książkowe

 

      Drodzy Czytelnicy,

zapraszam do biblioteki po dostępne nowości z beletrystyki, literatury faktu oraz działu popularnonaukowego. Wśród zakupionych nowości książkowych znajdziecie powieści obyczajowe i kryminalne, thrillery, biografie, powieści historyczne
 i podróżnicze, książki dla najmłodszych.

     


INFORMACJA

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2020r.

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach

z dnia 21 sierpnia 2020roku w sprawie skróconego czasu pracy
 w związku z wysokimi temperaturami

informuję że, w dniu 21 sierpnia 2020roku

Biblioteka czynna do godziny 1300.

  


  KOMUNIKAT

 

Informuję że, w związku z zarządzeniem Nr 14/2020r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bielicach  z dnia 5 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia w 2020 roku dni wolnych od pracy

w zamian za święta przypadające w soboty za dzień 15 sierpnia 2020r.  - dzień 14 sierpnia 2020r . Biblioteka będzie nieczynna.


    1920-2020 Stulecie Bitwy Warszawskiej

 

W tym roku obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej – rozegranych na przedpolach polskiej stolicy walk, określonych mianem ,, Cudu nad Wisłą”, które miały decydujący wpływ na wynik wojny polsko bolszewickiej.

Zwycięstwo z sierpnia 1920 roku było momentem przełomowym dla losów odrodzonej Polski.

 

 


 INFORMACJA

 

W dniach 13.07.2020 – 31.07.2020

Biblioteka będzie nieczynna w związku z przerwą urlopową.

Zapraszam do Biblioteki od 3.08.2020


KOMUNIKAT

Z dniem 6 czerwca 2020r. otwarcie Czytelni biblioteki oraz Czytelni Internetowej dla użytkowników, w związku z rozpoczęciem  IV etapu znoszenia obostrzeń związanych
 z COVID -19.

Biblioteka Narodowa rekomenduje otwarcie czytelń z ograniczeniami:

- rekomendowane jest noszenie maseczek,

- konieczność dezynfekcji rąk przez czytelnika,

- zachowanie wymogów sanitarnych,

- 2 – metrowy odstęp między stanowiskami dla czytelników,

- limitowanie czasu przebywania w czytelni,

-rekomenduje wprowadzenie limitu osób w czytelniach poprzez wypełnienie do 50% dostępnych miejsc dla czytelników,

- ograniczenia większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu,

- nie rekomenduje się organizacji w pomieszczeniach zamkniętych konferencji, seminariów, zebrań i spotkań.

Biblioteka  Narodowa nie rekomenduje przyjęcia czytelnika, którego stan zdrowia jest widocznie zły.

Wypożyczalnia książek czynna jest od 4 maja 2020r. Czytelnia  i Czytelnia Internetowa czynna od 6 czerwca 2020r.

Kontakt telefoniczny Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach
(91) 56-44-235 w.25  lub e –mail  :
biblioteka@bielice.com.pl

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1700

Zapraszam spotkajmy się w Bibliotece


 

XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - ,, Cała Polska czyta o zwierzętach”

Dlaczego warto czytać książki, których bohaterami są zwierzęta?. Dlatego , że książki przyrodnicze to idealny sposób, aby zachęcić dzieci do czytania. Czytajmy więc głośno dzieciom 20 minut , dziennie, codziennie a efekt zaprocentuje w przyszłości. Wybrane książki, mówią o zwierzętach,
a przede wszystkim prezentują świat ich oczami. Nagrania udostępniane są na stronie internetowej XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania.

https://www.facebook.com/calapolskaczytadzieciom/live/

Plan wydarzeń dostępny jest :

https://calapolskaczytadzieciom.pl/

 

 


Informacja dla Czytelników

 

 

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów o uruchomieniu II etapu łagodzenia restrykcji związanych z epidemią koronawirusa, informuję o otwarciu z dniem 19 maja 2020r. Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach.

Informuję, że zamknięta do odwołania zostaje Czytelnia Biblioteki.

Biblioteka Narodowa rekomenduje otwarcie czytelni w bibliotekach w IV etapie znoszenia ograniczeń związanych z COVID -19.

 • Nie będzie możliwości skorzystania ze stanowisk komputerowych ani prasy.
 • Na chwilę obecną nie jest również przewidziane wznowienie działalności kulturalno – oświatowej.
 • Biblioteka Narodowa zmienia rekomendację dotyczącą okresu kwarantanny dla książek

i innych publikacji przechowywanych w Bibliotece do 3 dni.

 • Maksymalna liczba użytkowników mogących jednocześnie przebywać w bibliotece – 5 osób, zależne od powierzchni wypożyczalni.
 • Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachować dystans społeczny – nie należy tworzyc skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych. Na jedną osobę powinno przypadać 15 m2 powierzchni. W przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach  jest to – 5 osób.
 • Pozostałe osoby proszone są o czekanie na zewnątrz budynku z zachowaniem bezpiecznej odległosci od siebie.
 • Czytelnik wchodzący do biblioteki zobowiązany jest do noszenia maseczki, rękawiczek, zdezynfekowania rąk.
 • Czytelnik nie ma w obecnej sytuacji epidemiologicznej wolnego dostępu do półek, zbiory biblioteczne proponuje i podaje bibliotekarz.
 • Informuję, że z dniem 19 maja 2020r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 900  - 1700.

 

Mając na uwadze obecną sytuację proszę o zachowanie przez Czytelników środków ostrożności


 

Zapisz dziecko do biblioteki

Warto poświęcić czas na wspólne czytanie. Codzienne czytanie wspiera rozwój psychiczny , intelektualny i społeczny dziecka .Buduje się wówczas więź  między rodzicem a dzieckiem, dziecko czuje się dowartościowane, kochane. Czytaj dziecku 20 minut dziennie.

 W Bibliotece dziecku na pewno  się spodoba, wspólne szukanie, wybieranie książek, które Was interesują. To miejsce spotkań i dobrej zabawy, gdzie dziecko może rozwijać swoją kreatywność, pobawić się z rówieśnikami. Miło spędzą czas na zabawie np. wykonując prace plastyczne, grając z rówieśnikami w gry planszowe, układając puzzle, klocki, korzystając
 za darmo z Internetu.

- za darmo – nic nie trzeba płacić,

- zapisz dziecko do biblioteki znajdziecie w niej nowości książkowe

- umiejętność selekcji informacji. W bibliotece wypożyczając książki o danej tematyce, mamy szansę wypożyczyć bardzo dużo książek,

- zapisz dziecko do biblioteki , jeśli szukasz ciekawych zajęć dodatkowych,

- dzieci bardzo się cieszą, kiedy mają już założoną Kartę Czytelnika, jak podkreślają wypożyczają książki na swoją kartę, na swoje konto.

 

Spotkajmy się w bibliotece. ZapraszamOGŁOSZENIE

 

Od dnia 4 maja 2020r. Gminna Biblioteka Publiczna otwarta dla Czytelników.

 1. Biblioteka będzie funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia.
 2. W bibliotece może przebywać maksymalnie jeden czytelnik. Pozostałe osoby proszone są  o czekanie na zewnątrz budynku z zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie.
 3. Czytelnik wchodzący do biblioteki zobowiązany jest do noszenia maseczki
   i rękawiczek, zdezynfekowania rąk.
 4. W Czytelni biblioteki stanowiska komputerowe nie będą udostępniane dla czytelników – do odwołania.
 5. Czytelnik nie ma w obecnej sytuacji epidemiologicznej wolnego dostępu do półek, zbiory biblioteczne proponuje i podaje bibliotekarz.
 6. Książki zwrócone przez czytelników poddawane są 14 dniowej kwarantannie, dopiero po tym terminie zostaną włączone do użytkowania.

  


  Czas zamknięcia biblioteki dla Czytelników

 

O wykorzystaniu czasu zamknięcia biblioteki dla Czytelników, informuję iż biblioteka skoncentrowała się na dokładnym przeglądzie księgozbioru, pracy związanej z ewidencjonowaniem zbiorów, ich selekcją
i ubytkowaniem.

Wydawnictwo  Greg udostępniło kolejny już bezpłatny e -book dla dzieci ,,Co warto wiedzieć ? ''

>>>Co warto wiedzieć - bezpłatny e-book od Wydawnictwa Greg


 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

życzę Państwu,

by czas spędzony w gronie najbliższych

upłynął w atmosferze szczególnej radości i pokoju,

zgody i pojednania, miłości i otwarcia na potrzeby innych

oraz przyniósł nadzieję, która pozwoli

z ufnością spoglądać w przyszłość.

 

Dyrektor GBP

Elżbieta Kreft


 


  

Bezpłatne e- booki

 

 Drodzy Czytelnicy,

Wydawnictwo ,, Greg” z Krakowa udostępniło bezpłatnie darmowe e-booki dla dzieci by pomóc rodzicom w opiece nad dziećmi podczas kwarantanny.

 1. e-book o unikaniu choroby ( podejmuje temat chorób, wirusów, higieny i zdrowia)
 2. e-book z łamigłówkami i malowankami
 3. e-book Matematyka dla smyka ( wybrane z książek zadania z matematyki)

 

 Nieustannie życząc wszystkim zdrowia !

>>>Zagadki i malowanki na wieczory i poranki! - bezpłatny e-book od Wydawnictwa Greg

>>>Wirusowy alarm - bezpłatny e-book od Wydawnictwa Greg

>>>Matematyka dla smyka - bezpłatny e-book od Wydawnictwa Greg


  Zostań w domu !  Nie zostawiam Czytelnika

Biblioteka proponuje na czas kwarantanny: CZYTAJMY KSIĄŻKI  !!!

 

 

 Drodzy Czytelnicy,

w co się bawić w czasie kwarantanny?. Na te i inne pytania odpowie zabawnik.org. Zabawnik powstał w ramach projektu ,, Słuchamy Polski” Fundacji Nowoczesna Polska, którego autorką koncepcji jest Pani Hanna Dąbrowiecka. Znajdziecie tam ciekawe propozycje do zabawy z dziećmi.

Kolejną propozycją możliwości spędzenia czasu w domu, polecam stronę www.grarantanna.pl

Znajdziecie tu różne propozycje aktywności, dzięki którym czas w domu minie szybko i aktywnie. Polecam stronę Wolne Lektury, gdzie znajdziecie mnóstwo e -booków oraz audiobooków .

Biblioteka zamknięta do odwołania, w Internecie można znaleźć stronę i uzupełnić braki czytelnicze bez wychodzenia z domu. lektury.gov.pl


 KOMUNIKAT

 

 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym

od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania

Biblioteka  nieczynna dla Czytelników .

 

 

 

 Podstawa prawna

 1. Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020r. art11ust.1,2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 2. Art .37 ust 2,  w związku z art.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

   

 


Lekcja biblioteczna. Klasa II A

,, Poznajemy budowę książki”

   

W dniu 4 marca 2020r. bibliotekę odwiedziła Klasa II A  - 15 uczniów wraz
z wychowawczynią Panią Andżeliką Grzelka.

Przekazałam uczniom podstawowe informacje na temat budowy książki oraz przygotowując mini wystawkę książek:

- nazwy i układ elementów tworzących książkę

- co jest częścią główną książki

- jakie informacje zawiera karta ( strona) tytułowa książki

- co zawiera i czemu służy spis treści.

1. Gdzie można kupić  książkę?

Księgarnia, Internet, antykwariat, duże supermarkety, kiosk ruchu, od koleżanki lub kolegi.

2. Na co zwracamy uwagę, oglądając książkę w księgarni?

Wielkość, grubość, kolor i wygląd okładki, cena.

3.Pokaz elementów budowy książki

Oprawa – chroni książkę przed zniszczeniem. Książkę można dodatkowo obłożyć w papier lub folię. Specjalnym rodzajem okładki jest obwoluta, pełniąca funkcje ozdobną, reklamową.

Karta ( strona) tytułowa- podaje nam podstawowe informacje o książce: autora, tytuł, adres wydawniczy.

Trzon – czyli część główna książki, to zwarty tekst, to co czytamy. Tekst może być podzielony na rozdziały, części. Może składać się z baśni, bajek lub opowiadań, strony ponumerowane.

Spis treści- przeważnie na końcu książki, pomaga w odszukaniu rozdziału, podając numery stron.

 

 


Zimowe Ferie w Bibliotece

 

W tym roku ferie zimowe w Bibliotece rozpoczęliśmy 10 lutego. Pogoda nie była przychylna dzieciom, zabrakło śniegu, który byłby przedmiotem błogiego i białego szaleństwa oraz wielu niezapomnianych przeżyć. Ferie zimowe są idealnym czasem do spędzenia go
w sposób kreatywny i aktywny ze swoimi rówieśnikami. Podczas zaplanowanych na dwa tygodnie lutowe zajęć, dzieci spędzające ferie w bibliotece nie miały czasu na nudę Rozpoczęliśmy je od warsztatu rękodzielniczego – decoupage. Dzieci wykonały przepiękne świeczniki. A tak niewiele potrzeba : słoiczek, papier ryżowy, klej, ozdoby oraz dobre chęci by efekt cieszył oczy. Warsztaty poprowadziła Pani Wiesława Staszak, której dziękujemy za poświęcony czas.
Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy poprowadził ratownik medyczny z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej z Pyrzyc. Grupa została zapoznana z zasadami postępowania
 w razie wystąpienia wypadku. Na pewno po tym spotkaniu dzieci już wiedzą jak sprawdzić stan poszkodowanego, wezwać pomoc oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Nowo przyswojoną wiedzę wykorzystali w praktyce ćwicząc resuscytację na fantomie oraz na koleżankach i kolegach.

Uczestnicy ferii zimowych wykazali się dużą kreatywnością, tworząc ciekawe prace
 z rozmaitych materiałów. Wykonali m.in. walentynkowe witraże, karmniki dla ptaków, obchodziliśmy 17 lutego w bibliotece Światowy Dzień Kota. To specjalny dzień, który ma zwrócić uwagę na znaczenie kotów w życiu codziennym człowieka.
Dzień ten ma również podkreślić istotę niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom, a także uwrażliwić ludzi na trudną sytuację czworonogów. Dzieci przyniosły na ten dzień, co prawda nie żywe koty ale ulubione maskotki kota. Na zajęciach natomiast wg otrzymanego szablonu wyklejały dowolną techniką wzór kota. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty komputerowe z robotem edukacyjnym – Ozobot do nauki programowania oraz
z wykorzystaniem kolorowych kubeczków , które poprowadziła Pani Liliana Sztuka. Spotkanie z Policjantem Pawłem Piwoni rozpoczęło się od przedstawienia na czym polega służba dzielnicowego na terenie gminy, następnie zostały omówione zasady bezpieczeństwa podczas ferii, do czego służy numer alarmowy 112, czym jest cyberprzestrzeń- jak należy bezpiecznie korzystać z Internetu. Zaproszony na spotkanie Leśniczy Bartosz Bukowski opowiedział uczestnikom o pracy leśnika, o bezpiecznym zachowaniu się w lesie i nie niszczeniu przyrody, o gatunkach drzew i zwierząt występujących na terenie lasu, dzieci poznały jak należy rozpoznawać ślady i tropy zwierząt. Ponadto dzieci dowiedziały się jak ważne jest dokarmianie ptaków i zwierząt aby te przetrwały zimę. Leśniczy przywiózł mnóstwo modeli i rekwizytów o tematyce leśnej , było to dużym urozmaiceniem zajęć.
W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się m. in. jaką rolę spełnia las dla człowieka i w jaki sposób należy o niego dbać. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości z zakresu przyrody i bezpiecznego korzystania z uroków lasu.

Dziękuję strażakom z Bielic Panom Kamilowi Kołobyczowi i Dariuszowi Szwed za dwukrotne przygotowanie ogniska dla dzieci oraz słodkiego poczęstunku.

Zakończenie ferii odbyło się w świetlicy wiejskiej w Bielicach, głos zabrała Wójt Gminy Bielice Iwona Kochel, która podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie ferii . Następnie odbyło się  spotkanie z Animatorem podczas którego były gry i zabawy, słodki poczęstunek oraz ognisko.

Dziękuję uczestnikom za obecność i mile spędzony czas. Zapraszam do obejrzenia zdjęć .

>>>galeria<<<


Klasa II A

     

W piątek 31 stycznia 2020r., klasa II A – 14 uczniów wraz z wychowawczynią Panią Andżeliką Grzelka  wzięła udział w lekcji bibliotecznej. Wspólnie przypomnieliśmy sobie zasady poszanowania książek wypożyczonych z biblioteki. Uczniowie założyli sobie Kartę Czytelnika. Na zakończenie uczniowie wypożyczyli lekturę Maria Kruger - ,,Karolcia”

Zapraszam na następne spotkanie


 

     


Popołudniowe zajęcia w bibliotece

W dniach 16.01.2020- 24.01.2020 odbyło się siedem popołudniowych spotkań
 z najmłodszymi czytelnikami biblioteki. Udział wzięło 30 użytkowników.

Tradycją stało się już, że na Dzień Babci i Dziadka przygotowujemy piękne laurki
 z życzeniami. Te niezwykłe prace plastyczne były stworzone z serca i wykonane przez najmłodszych samodzielnie. Dzień Babci i Dziadka to okazja do okazania babciom
 i dziadkom wdzięczności za ogrom pracy włożonej w pomoc przy wychowaniu dzieci. Mieliśmy również czas by  wykonać różne prace plastyczne, ponadto odbywało się przez te dni promowanie głośnego czytania dzieciom.  Skorzystaliśmy z zimowych opowieści i baśni między innymi: ,, Śnieżna Pani”, Supeł Barbara - ,, 5 minutowe bajki na zimę”, Dyląg Wiesław- ,, Polska Zima”, Nadobnik Ramona - ,, Podróże pingwinów”, Rymkiewicz Aleksander -,,Zimowa sikoreczka”.

Zapraszam do biblioteki

 

 

 

 

 

 


      Dzień Babci i Dziadka

Za każdą chwilę spędzoną z Wami

dziękuję najpiękniejszymi słowami,

a za Waszą troskę i czułe serce

bukiet kwiatów ofiaruję w podzięce.

 

Dzieci uczestniczące na zajęciach w bibliotece

   

                              

                                                                                                  


    GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

zaprasza

na popołudniowe zajęcia w bibliotece

 

w dniach 16.01.2020 – 24.01.2020

w godz. 1500 – 1600

 

 

 

 • zajęcia plastyczno-techniczne wykonywane dowolną techniką
 • głośne czytanie dla najmłodszych ,, Zimowe opowiadania i baśnie”

      Wesołych Świąt !

 Spokoju, który niesie ze sobą Noc Wigilijna

pogodnych, rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz
zrealizowania planów

spełnienia wszystkich marzeń

w Nowym 2020 Roku.

 

życzy

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Kreft


Lekcja biblioteczna. Klasa I A

,, Moja pierwsza książka wypożyczona z  biblioteki gminnej”

W  lekcji bibliotecznej w dniu 15 listopada 2019 roku uczestniczyli uczniowie klasy I A- 15 uczniów  wraz z Panią Moniką Jóźwiak. Podczas ostatniego spotkania w bibliotece umówiliśmy się na następną wizytę, której celem miało być zapisanie się do biblioteki
 i wypożyczenie książek. Uczniowie dotrzymali słowa. Przedstawiłam dzieciom zalety płynące z czytania książek, przypomniałam podstawowe zasady korzystania z księgozbioru biblioteki i wypożyczania książek. Następnie uczniom założono Kartę czytelnika, i od tego momentu mogą samodzielnie wypożyczać książki z biblioteki. Dla każdego z pierwszaków rozpoczęła się nowa, wspaniała i nie kończąca się przygoda z książkami. Pierwszoklasiści obiecali, że będą książki czytali i szanowali, a potem wypożyczyli sobie kolorowe bajki, baśnie lub wierszyki .Biblioteka powinna kojarzyć się z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym gdzie uczniowie są mile widziani, które chętnie odwiedzają. Wszyscy mamy nadzieję, że pierwszoklasiści chętnie i często będą pojawiać się w bibliotece.
 

Zapraszam na następne spotkanie.


  INFORMACJA

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
materiałów bibliotecznych oraz środków nietrwałych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach

informuję, że w dniach od 18 listopada 2019r. - do 29 listopada 2019r.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach będzie nieczynna

 

 

 


,, Biblioteka jako centrum informacji”

Lekcja biblioteczna dla klasy I A

  

 

W dniu 28 października 2019 roku gościłam  14 uczniów klasy - I A wraz
 z wychowawczynią Panią Moniką Jóźwiak. Uczniowie wysłuchali informacji na temat biblioteki, korzystania z księgozbioru oraz zasad poszanowania książek. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w zajęciach, odpowiadali na pytania, poznawali ,, prośby książki” oraz ,,skargi książki”, poznali korzyści płynące z czytania książek. W trakcie lekcji bibliotecznej, okazało się, że na bibliotecznych półkach kryją się prawdziwe skarby. Z jakich książek mogą korzystać z księgozbioru podręcznego biblioteki. Duże zainteresowanie wśród młodych czytelników wzbudziły książki popularnonaukowe. W drugim pomieszczeniu czyli Czytelni uczniowie  dowiedzieli się czemu służy to pomieszczenie biblioteki.

Zapraszam rodziców i dzieci do biblioteki oraz zachęcam ,, Czytajmy dzieciom 20 minut dziennie! Codziennie” – zgodnie z hasłem przewodnim Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom.

 


,, Książka moim przyjacielem”. Lekcja biblioteczna dla klasy II b

     

 

W dniu 21 października 2019 roku Bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy II b – 13 uczniów wraz z wychowawczynią Panią Lilianą Sztuka. Celem lekcji bibliotecznej było rozbudzenie potrzeb czytelniczych, promocja zbiorów i usług świadczonych przez bibliotekę. Omówiony został regulamin biblioteki, katalog kartkowy, układ księgozbioru na półkach bibliotecznych, księgozbiór podręczny, zasady poszanowania książek, zasady zapisu i korzystania z zasobów bibliotecznych. Zaprezentowałam uczniom książki z księgozbioru podręcznego : słowniki. encyklopedie, leksykony  oraz z literatury popularnonaukowej odpowiednie do ich wieku. Gdzie mogą znaleźć książki dla najmłodszych, baśnie , lektury. Kilkoro uczniów zdecydowało się założyć sobie kartę czytelnika by móc wypożyczać książki. W Czytelni omówiliśmy zasady korzystania z tego pomieszczenia biblioteki.
 Na pewno kiedyś wiedza zdobyta podczas lekcji bibliotecznej przyda się uczniom.
 

Zapraszam na następne spotkanie

 


,, Biblioteka i jej rola w życiu młodego człowieka”
 Lekcja biblioteczna dla Klasy III

 

     

 

Dnia 18 października 2019 roku gościłam na lekcji bibliotecznej  18 uczniów klasy III oraz ich wychowawczynię Panią Marzenę Zięcina. Uczniowie wysłuchali informacji na temat Biblioteki, korzystania z jej księgozbioru oraz zasad poszanowania książek.
Celem lekcji bibliotecznej było:

-kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

-ukształtowanie poczucia szacunku do książek,

- wyrobienie nawyków u dzieci korzystania ze zbiorów Biblioteki,

- wzbogacenie słownictwa dzieci dotyczącego tematu Biblioteka.

Na tej lekcji bibliotecznej zaprezentowałam uczniom książki z księgozbioru podręcznego : słowniki, opracowania, encyklopedie dotyczące języka polskiego odpowiednie do wieku grupy.

Wydawałoby się, że w dobie cyfryzacji Internetu nie ma nic prostszego nad znalezienie pożądanej informacji. Klikamy myszką i już. Musimy jeszcze tylko liczyć się z tym, że zdobyte przez nas dane niekoniecznie będą wiarygodne czy potwierdzone naukowo.

Zapraszam na następne spotkanie w Bibliotece.


Lekcja biblioteczna dla klasy II A  ,, Biblioteka twoim przyjacielem”

  

W dniu 17 października 2019 roku uczniowie klasy II A – 13 uczniów wraz z Panią Andżeliką Grzelka,  odwiedzili bibliotekę, by podczas lekcji bibliotecznej poznać jej działania i zasady w niej obowiązujące. Podczas spędzonej wśród książek godziny lekcyjnej, uczniowie dowiedzieli się między innymi: jak założyć kartę biblioteczną, jak dbać o książki oraz jakich zasad przestrzegać podczas korzystania z wypożyczalni i pobytu w Czytelni. Uczniowie zostali zapoznani z ustawieniem książek na półkach bibliotecznych, by podczas samodzielnej wizyty mogli sprawnie odnaleźć książki ich interesujące, pomagające w nauce czytania i rozwijaniu zainteresowań.

 


Najmłodsi w bibliotece. Klasa O A

    

Bibliotekę odwiedziły w dniu 11 października 2019 roku dzieci, które same jeszcze nie potrafią czytać z klasy O A  - ogółem 10 uczniów wraz z Paniami Anną Stefanowską, Agnieszką Galus i Alicją Pawlik.

Była to ich pierwsza wizyta w bibliotece. Dowiedziały się jak można zostać czytelnikiem oraz jakich zasad trzeba przestrzegać, by książka po przeczytaniu, bezpiecznie i niezniszczona wróciła do biblioteki. W Czytelni przekazałam dzieciom informacje o jesieni, o której można powiedzieć Złota Polska Jesień. Na zakończenie przeczytałam im książkę Joanny Papuzińskiej – Jesienna przygoda.

Zachęcam wszystkich rodziców, aby swoją wizytę w bibliotece odbywali ze swoimi najmłodszymi pociechami, włączając dzieci naturalnie w proces czytania.

Do zobaczenia w Bibliotece


  Biblioteka poleca

 

 

Księgozbiór biblioteki zawiera:

 • beletrystykę dziecięcą i młodzieżową
 • lektury szkolne i opracowania
 • literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy
 • czasopisma do wypożyczenia na miejscu i do domu

Można w bibliotece:

 • odrobić lekcje
 • skorzystać z gier edukacyjnych i planszowych
 • skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu
 • skorzystać ze szkoleń bibliotecznych dla użytkowników (np.  lekcje biblioteczne, zwiedzanie biblioteki)
 • skorzystać z imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym organizowanych przez bibliotekę ( np. ferie zimowe, spotkania wakacyjne)

 

Zapraszam. Spotkajmy się w Bibliotece

 


Przywitajmy Jesień

        

Zaprosiłam do biblioteki grupę 3-4 latków z Przedszkola ,, Ekoludek” , którymi opiekują się Panie Konstancja Piguła, Anna Wolniakowska i Jolanta Butkowska. Odwiedziny odbyły się w dniu 10 października 2019 roku, uczestniczyło w nich 14 przedszkolaków.  W bibliotece było gwarno i wesoło. Rozmawialiśmy o jesieni, jak wygląda, czym się charakteryzuje. Omówiliśmy ciekawostki z życia zwierząt, w jaki sposób przygotowują się do zimy, dzieci dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie , jakie zbiory darów ziemi zbieramy o tej porze roku. Był również czas na zabawę. Dzieci zaśpiewały piosenkę  oraz zatańczyły . Otrzymały do przedszkola kolorowanki o tematyce jesiennej.

Zapraszam do ponownego odwiedzenia biblioteki

 

 


Edukacja czytelnicza dla Klasy VI C

 

      

W środę 9 października 2019 roku bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy VI C wraz z wychowawczynią Panią Anną Rudzińską. W spotkaniu uczestniczyło 18 uczniów.

Spotkanie na lekcji bibliotecznej miało na celu przypomnienie zasad korzystania z zasobów bibliotecznych:

- przypomnienie zasad regulaminu wypożyczalni

- rodzaju gromadzonych zbiorów

- poszanowania wypożyczonych książek i zwrotu ich do biblioteki

- co kryją tajemnicze szufladki? – czyli podstawowy warsztat informacyjny biblioteki a więc katalog alfabetyczny

-jak się uczyć? – a  więc korzystajmy z encyklopedii, słowników , leksykonów oraz z innych źródeł jakimi są Internet i czasopisma.

Zapraszam ponownie do biblioteki. Jesteśmy umówieni na następne spotkanie.

 


Biblioteka przyjmuje dary od czytelników

 

       Serdeczne podziękowania osobom, które ofiarowały książki w darze do naszej Biblioteki .Cieszy fakt, że w naszej bibliotece obsługuje się czytelnika, któremu zasób biblioteczny nie jest obojętny i potrafi podzielić się tym co posiada. Książki z pewnością służyć będą przez długie lata.

Podarowane książki trafią do zbioru bibliotecznego  lub innych czytelników.

 

Tel. (91) 56-44-235 w 25

 

Zapraszam do skorzystania z nowej oferty księgozbioru (nowości wydawnicze zakupione w ostatnim czasie).

 

 

 

 


Poznajemy bibliotekę

        

Bibliotekę odwiedziła grupa 0,,B” – 21 uczniów wraz z Panią Renatą Jasiak w dniu 8 października 2019 roku. Celem wizyty było zapoznanie z biblioteką i jej funkcjonowaniem oraz zachęcenie dzieci do korzystania z naszych usług. Ku wielkiej radości okazało się , że niektórzy są już czytelnikami biblioteki. Pozostali obiecali, że poproszą rodziców, by zapisali ich do biblioteki.

W Czytelni rozmawialiśmy o charakterystycznych cechach jesieni i jej darach.
 O nazwach darów jesieni z różnych środowisk ( lasu, sadu, parku, pola, ogrodu) oraz o zjawiskach zachodzących w przyrodzie. Na zakończenie przeczytałam najmłodszym wiersz Marii Konopnickiej –Jesień. Następnie każde dziecko otrzymało kolorowankę o tematyce jesiennej, które zabrali ze sobą do szkoły.

Do zobaczenia w Bibliotece

 


 INFORMACJA

 

W dniach 12.08.2019 – 30.08.2019

Biblioteka będzie nieczynna w związku z przerwą urlopową.

Zapraszam do Biblioteki od 2.09.2019

 


 

  ,, U nas aktywnie i wesoło, bo książki są wokoło” - relacja z zajęć wakacyjnych w Bibliotece

                                                                                                                 

                                                                                         

Celem akcji w Bibliotece było uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieciom, promocja czytelnictwa, rozwijanie sprawności manualnych, wyobraźni, a przede wszystkim pokazanie, że wspólne zabawy z rówieśnikami wśród książek mogą dostarczyć wiele radości i zadowolenia.

W każdy dzień tygodnia na dzieci czekała inna forma zajęć, podczas których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Tematyka zajęć była różnorodna, ale wspólnym mianownikiem była dobra zabawa, humor, kreatywność i aktywnie spędzony czas. Podczas spotkań dzieci czytały baśnie ze zbioru baśni autorstwa Petera Holeinone ,, Najpiękniejsze baśnie babuni” oraz wykonywały ilustracje związane z przeczytanym fragmentem. Powstawały piękne letnie inspiracje nawiązujące do barwnego lata, wykonane za pomocą różnych materiałów, prace plastyczno -techniczne z wykorzystaniem surowców wtórnych takich jak: butelki plastikowe, rolki po papierze toaletowym i ręcznikach, skrawki tkanin, włóczka.
 Powstały zaproszenia urodzinowe w kształcie Biedronki, wachlarze, wazony, papierowe kwiaty, ozdobne drzewka, kartki z pozdrowieniami z wakacji, okładki na zeszyt wykonane z tkaniny, ozdobne kule wodne, usypywanie kolorowej soli, proporczyki z odciskiem dłoni i wiele innych.

Było również zagadkowo, uczestnicy rozwiązywali zagadki i krzyżówki. Dużo śmiechu sprawiła zabawa ,, Tajemnicze pudło” - zgaduj zgadula. Uczestnicy z zawiązanymi oczami odgadywali nazwę przedmiotu trzymanego w rękach.

Dzieci po zakończonych zajęciach pozostawały w Bibliotece, wówczas był czas by pokolorować rysunki jak również skorzystać z Internetu.

Mieliśmy podczas naszych zajęć odwiedziny gościa specjalnego w osobie Wójt Gminy Bielice Iwony Kochel, która pomimo wielu obowiązków służbowych znalazła czas by odwiedzić dzieci.
 Z pewnością nie było u nas czasu na nudę. Uczestnicy mogli liczyć każdego dnia na moc wrażeń. Dziękuję wszystkim dzieciom za udział w tegorocznych zajęciach wakacyjnych. Życzę wszystkim dzieciom miło spędzonych pozostałych dni wakacji, a w razie wakacyjnej nudy zapraszam po dobrą książkę do Biblioteki.

>>>galeria

 


 


 

  Ukochanej Mamie

 

 

 

26 maja to Dzień Matki, tego dnia wszystkie mamy mają swoje święto.

Samych słonecznych dni i mnóstwa radości.

Dziękujemy za matczyną odwagę, dobroć, cierpliwość.

Zdrowia i miłości, mało smutku oraz łez.

Niech świat będzie piękny,nie tylko w dzień Matki.

 

                     Dziękuję Ci mamo!

 


Życzenia radosnych
Świąt Wielkanocnych

wypełnionych

nadzieją budzącej się do życia

wiosny i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej

z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.

Wesołego Alleluja !!!

życzy

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Kreft

                                                                                                                                                                                                           


Zwiedzanie Biblioteki- zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I, II, III
ze Szkoły Podstawowej

Bibliotekę odwiedziły dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej w dniu 14.03.2019 r.
W tym dniu odbyły się dwie lekcje biblioteczne. Jako pierwsze przybyły Klasy II i III
z wychowawczyniami Moniką Jóźwiak i Marzeną Zięciną. Po zakończonych zajęciach przybyli uczniowie Klas I A i I B z wychowawczyniami Eweliną Budynek- Padusińską
i Bogumiłą Kałużną. Ogółem w obu lekcjach bibliotecznych udział wzięło 49 uczniów. Czytelnicy dowiedzieli czemu służy Regulamin w bibliotece, zostali zapoznani z Kartą Czytelnika i kartą zapisu do biblioteki, w jaki sposób są ustawione książki dla najmłodszych, jakie działy i jakie zakładki widnieją na regałach, jak należy się w niej zachować, poznały zasady wypożyczania książek, oraz pouczenie najmłodszych, jak należy dbać o książki.
W Czytelni Biblioteki natomiast przygotowałam wystawkę książek popularnonaukowych
z księgozbioru podręcznego odpowiednie do wieku Czytelnika. W Czytelni , oprócz czasopism, młodzi czytelnicy mają do dyspozycji stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem popularyzujące książkę i Bibliotekę.

Zapraszam na następne spotkanie.

 

        

 

 


Dzieci z wizytą u Wójt Gminy

 

Spotkanie w dniu 21 lutego 2019 roku , uczniów Klas I A, I B, II A i III A- ogółem 57 uczniów wraz z wychowawczyniami Moniką Jóźwiak, Marzeną Zięciną, Bogumiłą Kałużną, Eweliną Budynek- Padusińską rozpoczęliśmy w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
W spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Iwona Kochel, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kopacka oraz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbieta Kreft, która zreferowała uczniom czym zajmują się organy gminy , którymi są Rada Gminy oraz Wójt .Przybliżając historię powstania Urzędu Gminy, czym zajmuje się Wójt Gminy oraz czym zajmuje się Urząd Gminy?. Po zwiedzeniu Urzędu Gminy uczniowie zostali zaproszeni do dwóch jednostek organizacyjnych gminy tj. Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Pomocy Społecznej. W bibliotece uczniowie zostali zapoznani z materiałami promocyjnymi gminy.

 


Jakie zawody wykonują ludzie w mojej miejscowości?

 

 

W dniu 20 lutego 2019 roku , bibliotekę odwiedzili najmłodsi potencjalni czytelnicy tj. Klasa 0 ,,B” - 15 uczniów wraz z wychowawczynią Panią Anną Stefanowską . Dzieci miały za zadanie by dowiedzieć się jaki zawód wykonuje osoba zatrudniona i na czym polega praca w bibliotece?. Po przekazaniu maluchom niezbędnych informacji udaliśmy się do Czytelni by przekazać informacje do jakiego celu służy to pomieszczenie.

 

 

 


Relacja z ferii zimowych w Bibliotece

Propozycją dla dzieci na ciekawe spędzenie czasu podczas zimowej przerwy od nauki były Ferie w Bibliotece. Spotkania odbywały się codziennie w godzinach od 1000-1200.
Dwa tygodnie zimowego odpoczynku od nauki upłynęły pod znakiem doskonałej zabawy. Ogółem z tej formy skorzystało 144 użytkowników. Dzieci, które odwiedziły placówkę chętnie brały udział w przygotowanych dla nich zajęciach: plastycznych, literackich, edukacyjnych. Zabawa kolorami, klejenie, wycinanie, rozwiązywanie krzyżówek, tworzenie dawało dzieciom wiele zadowolenia i radości. Tegoroczne ferie zimowe spędziliśmy bardzo aktywnie. Codziennie odbywało się głośne czytanie ulubionych baśni, oczywiście czytały dzieci. Mieliśmy również gości specjalnych, dzieci odwiedziła Wójt Gminy Iwona Kochel, natomiast w głośnym czytaniu baśni udział wzięły czytając dzieciom Z-ca Wójta Gminy Alina Pluta oraz Skarbnik Gminy Halina Butkowska. Korzystaliśmy z książek ,, Skarbiec baśni i legend polskich”, ,, Najpiękniejsze legendy polskie”, ,, Niezapomniane baśnie dzieciństwa”. Dużą frajdą dla osób uczestniczących w zajęciach były dwugodzinne warsztaty z robotem edukacyjnym – Ozobot do nauki programowania., które poprowadziły Panie Lilianna Sztuka i Konstancja Piguła. Dzieci aktywnie układały puzzle, tworząc skomplikowane trasy i pętle, które musiał pokonać Ozobot. Dzięki wciągającej zabawie dzieci aktywnie uczyły się podstaw programowania rozwijając przy tym kreatywność
i logiczne myślenie. Dalszy ciąg przygody z kodowaniem odbył się na macie edukacyjnej
,, Kodowanie na dywanie” z wykorzystaniem kolorowych kubeczków. Dodatkowo nastrój wszystkim uczestnikom poprawiał codziennie słodki poczęstunek. Wszystko to sprawiło, że nie było miejsca na nudę. Ferie zimowe dobiegły już końca, ale drzwi Biblioteki są otwarte
i czekają na tych, którzy zechcą się z nią zaprzyjaźnić. Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział i zapraszam do obejrzenia zdjęć umieszczonych w galerii.

 

 

>>galeria<<

 


 Życzenia dla Babci i Dziadka

Kochani!

Z okazji Dnia Babci i Dziadka

życzymy Wam wszystkiego o czym marzycie

i pragniemy Wam podziękować

za Wasz trud i ciężką pracę.

Składamy najlepsze życzenia, moc uśmiechów

i rodzinnej radości  w zdrowiu i szczęściu każdego dnia.

 

O tym święcie naprawdę nie wypada zapomnieć!.Dzień Babci i Dziadka to święta, które w kalendarzu mają stałą datę tj. 21 stycznia Dzień Babci i 22 stycznia Dzień Dziadka. Wyjątkowe są to osoby w życiu naszym i naszych dzieci. Trudno wyobrazić nam sobie dzieciństwo bez babci i dziadka. Dzień Babci i Dziadka to szczególna okazja, by okazać bliskim nam osobom, jak bardzo są dla nas ważni. Dzieci swoje uczucia mogą wyrazić na wiele sposobów, mówiąc, pisząc, rysując. Na popołudniowych zajęciach w bibliotece,dzieci zamieściły życzenia we własnoręcznie przygotowanych okolicznościowych laurkach.


,,Zimowe ferie w Bibliotece”

Gminna Biblioteka Publiczna

W dniach od 28.01.2019 do 8.02.2019

zapraszam dzieci na ferie w bibliotece.

Zajęcia będą się odbywać w godz. 1000 – 1200

W programie :

 • zajęcia plastyczne- coś fajnego z czegoś niepotrzebnego
 • zimowe sposoby na dobry nastrój- głośne czytanie ulubionych książek
 • razem weselej- zagadki, krzyżówki, kolorowanki, gry planszowe
 • Internet

Karta zapisu na ferie zimowe do pobrania w Bibliotece.  Popołudniowe zajęcia w bibliotece- wykonanie ozdób bożonarodzeniowych

Okazję do wykonania własnych ozdób świątecznych , mieli uczestnicy w bibliotece. Odbyło się 6 spotkań, w których ogółem uczestniczyło  55 dzieci. Ozdoby bożonarodzeniowe tworzą świąteczną atmosferę i cieszą oko. Szczególnie te zrobione własnoręcznie. Mali artyści tworzyli ozdoby świąteczne ze styropianowych kul, folii aluminiowej, cekinów, wstążek, kolorowego papieru, z szyszek dzieci wyczarowały niezwykłe stroiki. Stroiki uczestnicy zabrali ze sobą do domu, natomiast bombki będą zdobiły choinkę przystrojoną przez dzieci w Czytelni biblioteki. Każdy uczestnik miał okazję spróbować swoich umiejętności w tworzeniu świątecznych ozdób mając zapewnione potrzebne materiały.

                                                                                     >>> Galeria


OGŁOSZENIE

Zapraszam dzieci i młodzież na popołudniowe zajęcia w bibliotece

od godziny 14.30

pn. ''Wykonanie ozdób bożonarodzeniowych i kart świątecznych”

w dniach 20.11.2018 – 22.11.2018 oraz 27.11.2018 – 29.11.2018

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Kreft


,, Skarby Jesieni '' w Bibliotece

4 października 2018 roku grupa 18-  pięciolatków z Panią Renatą Jasiak odwiedziła bibliotekę. Na wstępie naszego jesiennego spotkania, dzieci wysłuchały krótkiej pogadanki na temat poszanowania książek, wypożyczania, poznania wierszy i bajek o jesieni. W Czytelni biblioteki rozmawialiśmy o tej jednej z najpiękniejszych pór roku. Jesień to piękna pora roku, to czas zbioru warzyw, gromadzenia na zimę. Wokół jest bardzo kolorowo. Z drzew opadają różnokolorowe liście, kasztany, żołędzie a w ogrodach mnóstwo warzyw i owoców. Następują krótkie dni i coraz dłuższe wieczory. Można miło spędzić czas z dziećmi czytając im bajki na dobranoc. Przeczytałam dzieciom wiersz Marii Konopnickiej  - ,,Jesienią” oraz tekst o jesieni z książki ,, Rok z niedźwiedziem i innymi zwierzętami z lasu” - ,, Płonąca Jesień”. Na zakończenie maluchy zaśpiewali jak również zatańczyli piosenkę o przedszkolakach.


Piękna złota jesień

W dniu 3 października 2018 roku  w spotkaniu uczestniczyła grupa  17  sześciolatków wraz z Panią Anną Stefanowską. Spotkanie o jesieni rozpoczęliśmy krótką pogadanką na temat zasad korzystania i wypożyczania książek. W Czytelni biblioteki rozmawialiśmy o pięknej złotej jesieni. Jesień to jedna z najbardziej malowniczych pór roku eksploduje barwami i kolorami
w nastrojowych pejzażach. Późna Jesień to  Wszystkich Świętych, Zaduszki, Dzień św. Marcina, Katarzynki, Andrzejki, Barbórka, czyli czas zadumy ale i czas zabawy. Jesień to czas zbiorów. Sadownicy sadzą drzewa i krzewy. Rolnicy wykopują ziemniaki, marchew, buraki, orają ziemię, przygotowują glebę do siewu oziminy. Liście na drzewach zmieniają kolor i opadają. Liście mienią się wieloma kolorami, dlatego też jesienną porę nazywamy piękną złotą jesienią. Możemy zbierać jarzębinę, kasztany, żołędzie. Ptaki odlatują do ciepłych krajów, a zwierzęta , które zapadają w sen zimowy przygotowują się do odpoczynku. Pozostałe zwierzęta gromadzą zapasy w swoich norkach i dziuplach. Na zakończenie spotkania przeczytałam dzieciom wiersz Marii Konopnickiej ,,Jesienią”.


Lekcja biblioteczna ,, Barwy jesieni”

W spotkaniu uczestniczyła klasa III a wraz z Panią Moniką Jóźwiak w dniu 28 września 2018 roku . Rozpoczęliśmy od pogadanki na temat książek. Poruszyliśmy różne kwestie : jak się  obchodzić z książką, jak rozpoznać , że książka należy do biblioteki.  Następnie w Czytelni biblioteki najmłodsi z wielką uwagą wysłuchali pogadanki o wszelkich zjawiskach i zmianach zachodzących podczas tej pory roku jaką jest Jesień. Sami również podzielili się trafnymi spostrzeżeniami z własnych obserwacji roślin, ptaków i zwierząt w lesie, w parku oraz na wsi.
 Na zakończenie uczestnicy wysłuchali wiersz z książki Polscy poeci dzieciom- ,, Jesienią”   oraz zaśpiewali piosenkę o jesieni.

 


 O jesieni w Bibliotece

Na jesienne rozmowy o książkach i zjawiskach zachodzących w przyrodzie zostali zaproszeni czterolatkowie z Przedszkola ,,Ekoludek” w Bielicach wraz z opiekunkami Paniami Lilianą Sztuka i Konstancją Piguła w dniu 21 września 2018 roku. Tematem przewodnim spotkania było odkrywanie kolorów i darów jesieni na podstawie własnych obserwacji i prezentowanych pozycji książkowych. Ponadto dzieci wysłuchały wierszy o jesieni książki Małgorzaty Strzałkowskiej ,,Zielony, żółty, rudy, brązowy” oraz jak należy korzystać z biblioteki i jak należy szanować książki.

Zapraszam na następne spotkanie.


W dniach 1.08.2018r. – 24.08.2018 r. odbył się cykl  dwugodzinnych spotkań dla najmłodszych  czytelników ''Wakacje 2018”,  którzy spędzili ciekawy czas, niekoniecznie przed telewizorem czy komputerem. Dzieci miały okazję twórczo spędzić czas, poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności plastyczne, a przy tym dobrze się bawić. Stałym punktem programu były zajęcia plastyczne. Od lat najbardziej ulubionym zajęciem podczas spotkań była masa solna, którą przygotowujemy na miejscu w bibliotece oraz barwienie soli, którą dzieci usypywały do słoiczków. Odrobina wyobraźni i zaangażowania sprzyjała tworzeniu interesujących rzeczy w gronie rówieśników. Dziękuję wszystkim uczestnikom wakacyjnych zajęć w bibliotece i zapraszam na kolejne spotkania.

>>> GALERIA


Ogłoszenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach

zaprasza

wszystkie dzieci na ciekawe, pełne przygód wakacje w bibliotece pt.

,, Wakacje 2018”

 w dniach 1.08.2018-24.08.2018

w godzinach od 10.00 -12.00

W programie :

 • zajęcia plastyczne

 • Poranek w bibliotece -głośne czytanie bajek

 • gry planszowe

 • Internet


Informacja

W dniach od 9.07.2018 – 31.07.2018

Biblioteka będzie nieczynna w związku z przerwą urlopową.

Zapraszam do biblioteki od  1.08.2018r.


Pierwsza wizyta Przedszkolaków w bibliotece

25 kwietnia 2018 roku grupa 6 latków z ,,Ekoludka” odwiedziła naszą bibliotekę po raz pierwszy. Kilkoro z nich było wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami, ale dla zdecydowanej większości była to pierwsza wizyta wśród tylu książek. Tematem spotkania było zapoznanie maluchów z biblioteką. Dzieci poznały zasady korzystania z biblioteki oraz jak należy obchodzić się z książką. Omówiliśmy różnicę pomiędzy biblioteką a księgarnią. W Czytelni biblioteki Przedszkolaki zapoznały się z wyjątkowymi i ciekawymi książkami dla dzieci i młodzieży. Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego czytania. Nie zabrakło również czasu na zabawę. Na pożegnanie maluchy otrzymały w prezencie widokówkę przedstawiającą swoją miejscowość , w której mieszkają.Ferie zimowe w bibliotece 2018

W programie znalazło się wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Już od pierwszych chwil zimowego wypoczynku w ruch poszły nożyczki , klej, papier. Wspomagaliśmy się ponadto innymi materiałami, niekiedy z odzysku, a więc tekturowymi kartonami, rolkami po papierze toaletowym, bądź ręcznikach kuchennych. Prócz rozrywek plastycznych, które zdominowały nasze spotkania dzieci uczestniczyły w głośnym czytaniu wierszy i opowiadań o tematyce zimowej i nie tylko, rozwiązywaniu krzyżówek, wykonaniu kartek z życzeniami dla uczczenia ważnego święta, a mianowicie Dnia Babci i Dziadka. Codziennie udostępniona była Czytelnia Internetowa dla wszystkich spragnionych wiedzy i nowinek ze świata.

>>> Galeria


 ,,Zimowe ferie w Bibliotece”

W dniach od 15.01.2018  do 26.01.2018

zapraszam dzieci na ferie w bibliotece.

Zajęcia będą się odbywać w godz. 1000 – 1200

W programie :

 • zajęcia plastyczne
 • ,, Bajkowy poranek  '' - głośne czytanie bajek
 • gry planszowe
 • Internet


Świąt pełnych radości, ciepła

i niepowtarzalnej rodzinnej atmosfery,

a także pomyślności i samych sukcesów

w Nowym 2018 Roku.

 

               Wesołych Świąt !

                                 Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej


Kolorowa Jesień w bibliotece -  ,, Żółty jesienny liść”

Spadające kolorowe liście z drzew, to całe piękno jesieni. Barwne prace plastyczne wykonane przez dzieci zdobią wnętrze czytelni biblioteki. Jesienne popołudnia nie muszą być wcale nudne. Mimo jesiennej pogody panującej za oknem, w bibliotece panowała ciepła atmosfera, która sprzyjała ciekawym pomysłom. Dzieci własnoręcznie uszyły poduszeczki – Przytulanki, które zabrały do swoich domów.

>>> GALERIA


Relacja z zajęć ,, Wakacyjne lato z biblioteką – czytamy, tworzymy i dobrze się bawimy”

Za nami kolejne zajęcia dla dzieci w bibliotece. Za oknem pogoda nas nie rozpieszczała, a u nas jak zawsze było pełno radości i śmiechu. Były gry, zabawy ruchowe, rysowanie, malowanie farbami, czytanie książek, dziecięcy pokaz mody. Dzieci uczęszczające na spotkania mogły się przekonać, że podczas zajęć nie tylko czytaliśmy książki choć było to jednym z głównych punktów naszego programu, ale również młodym czytelnikom proponowano fajną zabawę. Mali artyści mogli poznać różne techniki plastyczne, rozwijać wyobraźnię i kreatywne myślenie oraz spędzić twórczo czas w gronie rówieśników. Dla dziecka jego własna twórczość jest przede wszystkim źródłem radości, dobrej zabawy i zaangażowania. Tworząc dziecko rozwija różne umiejętności, w tym twórczą inicjatywę, pomysłowość, uczy się wiary we własne siły i możliwości twórcze. Celem zajęć było umożliwienie dzieciom, które zostają na czas wakacji w domach, spędzenie wolnego czasu w sposób ciekawy, atrakcyjny i bezpieczny. Spotkania w bibliotece były świetną edukacyjną przygodą, o czym przekonały się dzieci uczestniczące w zajęciach.

>>> Galeria


Informacja

W dniach od 10 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017r. Biblioteka będzie nieczynna

w związku z przerwą urlopową. Zapraszam do biblioteki od 31 lipca 2017r.

 


Ogłoszenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach

zaprasza wszystkie dzieci na ciekawe, pełne przygód wakacje w bibliotece pt.

,, Wakacyjne lato z biblioteką – czytamy, tworzymy i dobrze się bawimy”

 w dniach od 26.06.2017 – 7.07.2017 oraz od 31.07.2017 – 25.08.2017

w godzinach od 10.00 -12.00

W programie :

 • zajęcia plastyczne
 • Poranek w bibliotece -głośne czytanie bajek
 • gry planszowe
 • Internet

Kochana Mamo!

W podziękowaniu za trud wychowawczy
wszystkim

Mamom z okazji Dnia Matki,

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia,
 pomyślności, wielu radości i zadowolenia ze swoich pociech.

Dzieci uczestniczące w zajęciach w bibliotece

>>> Galeria


Tydzień bibliotek - ,, Biblioteka . Oczywiście”

Tradycyjnie maj jest miesiącem, w którym obchodzimy święto biblioteki- tegoroczny Tydzień Bibliotek 8 -15.05.2017 przebiegł pod hasłem ,, Biblioteka. Oczywiście”. To ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek, mający na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji, zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Księgozbiór biblioteki jest na tyle ciekawy aby zaspokoić najbardziej wymagających czytelników. Tu każdy znajdzie coś dla siebie od najstarszych zaczynając na najmłodszych kończąc. Oprócz wypożyczania książek można bezpłatnie korzystać z Internetu
i dostępnej wypożyczając lub korzystając na miejscu prasy. W Czytelni biblioteki w miłym otoczeniu dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności plastyczne. Pomysł na wykonanie prostych prac plastycznych ilustrujących tematykę spotkań z książką.

>>> Galeria


Zajęcia wielkanocne w bibliotece

Wielkanoc kojarzy się nam z kolorowymi pisankami, palemkami, koszyczkiem ze święconką, śmigusem -dyngusem i zajączkiem wielkanocnym. Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, na który z utęsknieniem czekają zarówno dzieci jak i dorośli. Są to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów, które należy przekazywać młodszym pokoleniom. Z tej okazji wzorem lat ubiegłych odbyły się warsztaty wielkanocne. Dzieci wykonywały palmy wielkanocne oraz świąteczne ozdoby. Wykazały się przy tym dużą kreatywnością i inwencją twórczą. 

>>> Galeria


Lekcja biblioteczna "O tradycjach i zwyczajach wielkanocnych"

Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich, które obchodzimy gdy ze snu budzi się przyroda. W dniu 12 kwietnia 2017 roku bibliotekę odwiedzili uczniowie kl. I A z wychowawczynią Iwona Kochel oraz Panią Anną Delest, aby utrwalić tradycje i zwyczaje wielkanocne. Uczniowie mieli okazje wysłuchać przekazywanych z pokolenia na pokolenie informacji związanych ze zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi takich jak: święcenie palm i pokarmu, ozdabiania i nazw pisanek , udział w nabożeństwach kościelnych, co znajduje się w koszyczku wielkanocnym, wielkanocnym dzieleniem się jajkiem, dlaczego Poniedziałek Wielkanocny nazywamy obecnie Śmigus – Dyngus. Mieli także okazję zaprezentować swoje zdolności plastyczne, kolorując rysunki o tematyce wielkanocnej. Lekcja zakończyła się miłym akcentem – życzeniami. Zdrowych i Wesołych Świąt.


Z okazji zbliżających się

Świąt Wielkiej Nocy

składam

najserdeczniejsze życzenia

zdrowych i spokojnych Świąt

wiosennej radości, smacznego jajka,

mokrego dyngusa

oraz

wielu serdecznych spotkań

w gronie rodziny i przyjaciół.

Czytelnikom biblioteki

Wesołego Alleluja !!!

Kierownik

Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Kreft


Głośne czytanie w bibliotece

Starając się by więź z książką i biblioteką nastąpiła jak najwcześniej zaprosiłam przedszkolaków do biblioteki na głośne czytanie. Bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z Ekoludka. Przedszkolaki zapoznały się z biblioteką i jej przeznaczeniem. Dowiedziały się czym biblioteka różni się od księgarni,  jak wypożyczać i szanować książki czyli,, Prośby książki” i ,, Skargi książki”. Biblioteka jest dla dzieci istotnym elementem edukacji czytelniczej. Bezpośredni kontakt dzieci z miejscem, w którym można poczytać, wypożyczyć książkę do domu zachęci do częstego sięgania po lektury, dzięki którym ciągle rozwijają swoją wyobraźnię , uczą się logicznego myślenia i poszerzają swoją wiedzę o świecie, a czytanie stanie się codziennym zwyczajem niezależnie od tego ile ma się lat. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały czytaną książkę Ramony Nadobnik ,, Podróże pingwinów” i ,, Bajki i bajeczki-  zabawny piesek”.

Zapraszam na następne spotkanie. 

>>> Galeria


Relacja  z ferii w bibliotece

Biblioteka nie zapomniała o najmłodszych czytelnikach pozostających w czasie ferii w miejscu zamieszkania. Hasło tegorocznych ferii brzmiało ,, Zima, książka i Ja – czyli ferie w Bibliotece”. Zajęcia odbywały się w dniach 13.02.2017 – 24.02.2017. Przez okres dziesięciu dni w zajęciach w bibliotece udział wzięło 103 użytkowników.  W programie były : warsztaty plastyczne, głośne czytanie, konkurs czytelniczy,  Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach plastycznych podczas których powstało wiele ciekawych i oryginalnych prac. Wykorzystaliśmy plastikowe butelki do zrobienia małych ośmiorniczek, wykonywanie serduszkowych rozmaitości z okazji Walentynek, głośne czytanie książek o tematyce zimowej, drzewka popcornowe, bałwanki, spod ich rąk wyszła rodzinka pingwinków z papierowych rolek, zakładki do książek ,podstawki pod szklankę, ozdabianie  papierowych filiżanek, karty z życzeniami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również stanowiska komputerowe po dwugodzinnych  zajęciach plastycznych. Dzieci grały w gry komputerowe, słuchały ulubionej muzyki, a w oczekiwaniu na swoją ,, kolej” kolorowały przygotowane kolorowanki z arteterapii.  Codziennie do biblioteki przybiegały dzieci z uśmiechem na twarzy, oczekując nowej propozycji pracy i zabawy w gronie rówieśników. Choć zima nie dopisała stworzyliśmy ja sobie sami, poprzez czytanie zimowych opowiadań i oddanie się pasji tworzenia. Na zakończenie ferii każdy uczestnik otrzymał upominek. Zajęcia dostarczyły wiele niesamowitych wrażeń i przeżyć, mnóstwo ciekawych informacji, wiele radości i beztroskiej zabawy. Wszystkim uczestnikom dziękuję za wspólną zabawę  i zapraszam do biblioteki na kolejne spotkania.

>>> Galeria


 ,,Zima , Książka i Ja – czyli ferie w Bibliotece”
W dniach od 13.02.2017r.  do 24.02.2017r. zapraszam dzieci na ferie w bibliotece.
Zajęcia będą się odbywać w godz. 1000 – 1200

W programie :
-    zajęcia plastyczne
-    "Bajkowy poranek'' - głośne czytanie bajek
-   gry planszowe
 


Czytajmy dzieciom !!!

            W dniu 19 stycznia 2017 roku, bibliotekę odwiedziła Klasa I wraz z wychowawczynią  Panią Iwoną Kochel. Przeczytałam  im   lekturę klasy I  ,, Kopciuszek” - Hanny Januszewskiej. Polska piękna baśń o osieroconej przez matkę dziewczynce, którą macocha i dwie przyrodnie siostry nazwały pogardliwie Kopciuszkiem.  Dzieci chętnie słuchały czytanej na głos baśni, przenosząc się w świat magicznych miejsc, bohaterów i ich przygód. Następnie dzieci otrzymały do pokolorowania obrazek z główną bohaterką przeczytanej książki a mianowicie Kopciuszka.

Zachęcam rodziców do wsparcia dziecka w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Codzienne głośne czytanie dziecku  dla przyjemności jest dobrą praktyką, aby zapewnić mu wszechstronny rozwój i pożytecznie spędzić z nim wolny czas.

Naukowo udowodniono, że głośne czytanie dziecku :

 • rozwija wyobraźnię, język i pamięć,
 • wzbogaca słownictwo,
 • zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów, kształtuje nawyk czytania
  i zdobywania wiedzy na całe życie,
 • buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem i pomaga w wychowaniu.

Dzień Babci i Dziadka

Za każdą chwilę

spędzoną z Wami

dziękuję najpiękniejszymi słowami,

a  za Waszą troskę

i czułe serce

bukiet kwiatów

ofiaruje w podzięce.

 Dzieci uczestniczące na zajęciach w bibliotece

Wykonanie kartek z życzeniami dla uczczenia bardzo ważnego święta, a mianowicie Dnia Babci i Dziadka. Wystarczyło trochę chęci, kilka prostych materiałów, by stworzyć coś, co wywoła uśmiech na twarzy Dziadków. Dzieciaki włożyły dużo serca w wykonanie kartek, co było widać w efektach ich pracy. 

>>> Galeria,,Robimy ozdoby choinkowe i kartki świąteczne”

Rozpoczął się okres przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia i tworzenia przeróżnych ozdób choinkowych, bowiem obowiązkowym elementem tych świąt są ozdoby i dekoracje. Już od kilkunastu dni powstawały łańcuchy choinkowe, kartki świąteczne, ozdoby choinkowe. Dzieci z wielkim zaangażowaniem tworzyły kartki z życzeniami oraz piękne ozdoby choinkowe z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Wykonywały ozdoby z papieru i różnych materiałów zdobniczych.

>>> Galeria


,, Kolorowa Jesień w bibliotece”

Jesień to magiczny i pełen kolorów czas, natura zmienia się dynamicznie i inspiruje do tworzenia barwnych prac plastycznych, gdy na dworze tyle ciekawych rzeczy, kolorowe liście, żołędzie, kasztany, szyszki, dynie. Wszystkie te dary natury dzieci przyniosły do biblioteki aby zrobić z nich jesienne dekoracje.

>>> Galeria


Relacja z wakacyjnych zajęć w bibliotece

Wakacje 2016 mamy już za sobą, ale radosny nastrój, dobra zabawa połączone niekiedy z edukacją, spontaniczny śmiech i dziecięcy gwar, który towarzyszył nam przez okres wakacji zachowamy w pamięci do następnego spotkania. Oferta podczas tegorocznych wakacji była różnorodna. Spotkania pozwoliły nie tylko miło i ciekawie spędzić czas, ale również pobudzić wyobraźnię i fantazję dzieci oraz zachęcić do czytania.  Uczestnicy spotkań mogli doskonalić swoje umiejętności czytelnicze, manualne i plastyczne. Na chętnych czekały zestawy do rysowania, malowania, gry planszowe, dostęp do Internetu. Raz w tygodniu uczestnicy zajęć spędzali na poznawaniu zaczarowanego świata bajek ,, Poranek w bibliotece” -głośne czytanie bajek  - ,,Podróże małe
i duże po bajkowej literaturze”. Wszyscy uczestnicy aktywnie i z wielkim zaangażowaniem brali udział w różnych formach spotkań proponowanych przez bibliotekę. Prace dzieci wykonane podczas wakacyjnych spotkań zdobiły wnętrze biblioteki.  Niestety beztroski czas zabaw w bibliotece dobiegł końca. Przebiegł on w przyjaznej i radosnej atmosferze , czego dowodem była wysoka frekwencja w wakacyjnych zajęciach. Wakacje za nami a w bibliotece dalej można twórczo spędzić czas.

>>> GALERIAINFORMACJA

W dniach od 1 sierpnia 2016r. do 19 sierpnia 2016r.

biblioteka będzie nieczynna

w związku z przerwą urlopową.

Zapraszam do biblioteki od 22 sierpnia 2016r.


OGŁOSZENIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach

zaprasza

wszystkie dzieci na ciekawe, pełne przygód wakacje w bibliotece pt.

,,Książka, uśmiech i słońce na wakacyjne miesiące”

w dniach od 27.06.2016 – 29.07.2016

oraz od 22.08.2016- 31.08.2016

w godzinach od 10.00 – 12.00

 

W programie:

 • kolorowe wakacje – zajęcia plastyczne
 • poranek w bibliotece – głośne czytanie bajek - ,, Podróże małe i duże po bajkowej literaturze”
 • gry planszowe

   

>>> GALERIA


 

Dziękuję Ci mamo !!!

Najserdeczniejsze przyjmij życzenia.

Zdrowia , szczęścia, humoru, zadowolenia, pogody ducha.

Jesteś jedyna, jedyna niepowtarzalna.

W Dniu Twojego Święta chcę Ci

podziękować za to , że jesteś przy mnie od zawsze,

że mogę Ci zaufać i liczyć na Twoją pomoc.

Dziękuję Ci za dar życia, za trud włożony w moje wychowanie.

 

                         Bardzo Cię kocham Mamo !!!

                     składają

                                                                                                                                               dzieci uczestniczące w zajęciach w bibliotece

 

Z okazji Dnia Matki dzieci przygotowały dla swoich Mam laurki z życzeniami. >>> GALERIA


Zajęcia plastyczne w czytelni biblioteki

            W dniach 9 maja 2016r.  - 11 maja 2016r. W czytelni biblioteki zorganizowano zajęcia plastyczne dla dzieci. Obecnie ogarnęła nas moda na wypełnianie kredkami wzorców. Dostępne na rynku  są wzorce dla dorosłych i dla dzieci.  Wyciszające, relaksujące wzory do pokolorowania. Jest to ciekawy element arteterapii . A więc kredki w dłoń i zamalujcie swój stres.  Efekt  pracy kolorowania dzieci zaprezentowany na tablicach w czytelni biblioteki.


Zasady korzystania z biblioteki

W dniu 27 kwietnia 2016r. gościła klasa III B wraz z Panią Iwoną Kochel. Ogółem 16 osób. Uczniowie zapoznali się z zasadami korzystania z księgozbioru biblioteki, działami książek.. Udzielono wskazówek i objaśnień , w jakim dziale należy wyszukać potrzebne im informacje
i pozycje książkowe przydatne do nauki.

 

 Wielkanocne zajęcia w bibliotece

Wiosna nieodłącznie kojarzy się ze świętami wielkanocnymi. Wielkie wiosenne porządki, malowanie pisanek, palmy i śmigus –dyngus. W miesiącu marcu biblioteka zaprosiła dzieci na zajęcia o tematyce wielkanocnej. Spotkania młodych bywalców biblioteki odbywały się od 11 marca do 17 marca 2016r. podczas spotkań  popołudniowych uczestnicy w różnym wieku wykonywali prace plastyczne.

>>> GALERIA


Relacja z ferii zimowych

W tym roku w trakcie trwania dwutygodniowych ferii zimowych biblioteka przygotowała szereg różnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne, podczas których dzieci tworzyły m.in. ilustrację do Przygód Kubusia Puchatka, maski karnawałowe, krajobraz zimowy za pomocą pasty do zębów, kartki walentynkowe, pudełeczka na drobiazgi i wiele innych. Uczestnicy zajęć chętnie brali udział w grach edukacyjnych i planszowych oraz korzystali z internetu.

Jak korzystać z encyklopedii ?

    

2 października 2015 roku w bibliotece odbyła się lekcja biblioteczna , w której uczestniczyli uczniowie Klasy V C wraz z nauczycielką Anną Szkarapatą. Ogółem 21 osób.

Wydawnictwa informacyjne bezpośrednie, czyli takie, które dostarczają nam bezpośrednio informacji na postawione pytanie, bądź poszukiwany temat. Rozdanie różnych kompletów tych wydawnictw, obejrzenie ich prze uczniów. Ustalenie (wspólnie z uczniami) budowy encyklopedii.

Uczniowie uświadamiają sobie, że wydawnictwa te posiadają podobną budowę, na którą składa się część 1: informacyjna, zawierająca wskazówki, jak korzystać z danego wydawnictwa, część 2 : stanowi zestawienie haseł ułożonych alfabetycznie lub rzeczowo.

Uczniowie odszukiwali hasło Mieszko I, Bolesław Chrobry oraz co oznaczają skróty w odnalezionym haśle.

>>> GALERIA


Pani Jesień w bibliotece

W tym czasie w przyrodzie zachodzi wiele ciekawych zjawisk, które inspirują dzieci do różnorodnych zajęć. Dzieci przyniosły  m. in. kasztany, żołędzie , liście, które posłużyły im jako ciekawy materiał do tworzenia prac.

Maluchy odkrywają tajemnice kolorów, poznają dary jesieni, a przede wszystkim rozwijają wyobraźnię tworząc przepiękne prace.

>>> GALERIA


Relacja z zajęć Wakacje z biblioteką - ,,Czytam i bawię się”

Dzięki zaproponowanemu programowi zajęć,dzieci mogą wypełnić swój wolny czas twórczą, a przy tym przyjemną i wesołą zabawą.

Różnorodność rozrywek tj. urządzenie kącika ,,Wesołe pluszaki”, gry planszowe, kolorowanki, ozdabianie kopert, głośne czytanie wierszy Juliana Tuwima, wykonanie zakładki do książki czy też zaprojektowanie okładki do książki, papierowych łódek, piłek plażowych, masek oraz dowolnych prac plastycznych. Uczestnicy wykorzystując kolorowy papier, tekturę, farby, kredki, brokat, włóczkę i wiele innych dostępnych materiałów plastycznych tworzą swoje prace. Cały czas można korzystać z Internetu codziennie w godzinach otwarcia biblioteki. Odwiedzają nas czasami podczas zajęć mamy i babcie maluchów. Wszystkie prace wykonane podczas zajęć można oglądać w naszej bibliotece.

>>> GALERIA


INFORMACJA

W dniach  od 20 lipca 2015r. do 14 sierpnia 2015r.

biblioteka będzie nieczynna

w  związku z przerwą urlopową .

Zapraszam do biblioteki od  17 sierpnia 2015r.Wizyta przedszkolaków w bibliotece

W dniu  11 czerwca 2015 roku dzieci z Przedszkola ,, Ekoludek”odwiedziły bibliotekę. W spotkaniu uczestniczyło 14 maluchów wraz z dwiema opiekunkami Paniami : Lilianną Sztuka i Konstancją Piguła. Dla wielu z nich, była to pierwsza wizyta. Tematem spotkania było zapoznanie maluchów z biblioteką. Maluchy dowiedziały się w jaki sposób należy dbać o książki.  Dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały.Takie spotkania umożliwiają bezpośredni kontakt z książką, rozbudzają zainteresowania czytelnicze, przybliżają literaturę dziecięcą i jej autorów. Spotkanie w bibliotece nie mogło odbyć się bez głośnego czytania. W skupieniu wysłuchały teksty książek ,,Kurczaczek i kaczorek” oraz Małgorzaty Gintowit ,, Wesołe literki” .  Przedszkolaki zostały również zachęcone do ponownych odwiedzin wraz ze swoimi rodzicami.


Wypożyczamy książki !!!

Klasa III wraz z wychowawczynią Panią Bogumiłą Kałużną  – 15 osób odwiedziła bibliotekę w dniu 11 maja 2015r. Uczniowie samodzielnie wypożyczali dla siebie książki według własnego uznania.


Dnia 8 maja 2015r. bibliotekę odwiedziła  Klasa III wraz z wychowawczynią Panią Bogumiłą Kałużną. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło 16 osób.  Na spotkanie w bibliotece  dzieci przybyły z przygotowanym zestawem pytań związanych z pracą w bibliotece między  innymi :
- jakie działy księgozbioru są w bibliotece?

- w którym z działów księgozbioru mogą wyszukać interesujące je informacje o historii, przyrodzie oraz atlasach i mapach?

- czy w bibliotece mogą uzyskać informacje o poszczególnych miejscowościach naszej gminy ?

- jakie katalogi są w naszej bibliotece i czemu one służą?

Lekcja biblioteczna mała na celu przede wszystkim pokazanie uczniom różne sposoby poszukiwania informacji i poruszania się w bibliotece. Uczeń nie może czuć się w placówce zagubiony. Uczeń zapoznaje się z księgozbiorem i innymi materiałami bibliotecznymi,
jakie oferuje biblioteka. Na pamiątkę dzieci ustawiły   się do pamiątkowego zdjęcia, otrzymały po widokówce prezentującej ich miejscowość, w której mieszkają. Opuściły bibliotekę z uśmiechem na twarzach i obiecały, że będą odwiedzać bibliotekę i wypożyczać książki.

Bardzo  dziękuję wszystkim dzieciom i wychowawczyni za udział w zajęciach bibliotecznych.


Konstytucja 3 Maja

            W tym roku tj.3 maja 2015 roku  przypada 224 rocznica uchwalenia na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku Ustawy Rządowej, czyli Konstytucji 3 Maja. Była drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą.

Autorami Konstytucji 3 Maja byli: Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj. Rocznica jej uchwalenia była świętem narodowym już w czasach międzywojennych. Po II Wojnie Światowej przywrócenie święta 3 Maja nastąpiło 6 kwietnia 1990 roku. Obecnie 3 Maja zajmuje drugie miejsce zaraz po 11 Listopada. Święto przypomina nam wszystkim patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.

 


Wspominamy Jana Pawła II

Jan Paweł II – 10 rocznica śmierci i pierwsza kanonizacji.

 

2 kwietnia 2015 roku mija dziesiąta rocznica śmierci Jana Pawła II.

Wybrany 16 października 1978 roku Jan Paweł II był 264 następcą św. Piotra. Stał się pierwszym od 455 lat papieżem nie Włochem.

Karol Wojtyła urodzony w 1920 roku w Wadowicach. W wieku 9 lat traci matkę, trzy lata później starszego brata, w wieku 21 lat – ojca. Lata nauki w Wadowicach to czas przyjaźni, które przetrwały do końca życia. Kolejny krakowski okres to czas studiów, seminarium duchowne. Święcenia kapłańskie przyjmuje w 1946 roku. W 1978 roku zostaje wybrany na papieża, przyjmując imię Jana Pawła II.

Sejm RP ustanowił papieża patronem roku ,,w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu, ale i całego współczesnego świata”.


Ferie zimowe w bibliotece

Dzieci, które w tym roku nie wyjechały na ferie zimowe, mogły ciekawie spędzić wolny czas, korzystając z Internetu. W czytelni biblioteki znajdują się trzy zestawy komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu, które biblioteka otrzymała  w ramach projektu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Bielice”.  Autorka książek dla najmłodszych Pani Ewa Musiorska przekazała do naszej biblioteki kolejną swoją książkę.
Polecam najmłodszym czytelnikom biblioteki i nie tylko, tę ciekawą legendę o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu. Akcja opowieści jest kolejną wersją starej legendy o nawróceniu zbója. 


Informacja

W dniach od 14.07.2014r. do 1.08.2014r.

biblioteka będzie nieczynna w związku z przerwą urlopową.

Zapraszam do biblioteki od 4.08.2014r.

 

 


Odwiedziny Klasy I B

Bibliotekę odwiedziła Klasa I B wraz z Panią Iwona Kochel w dniu 18.06.2014. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób, podczas którego dzieci z zainteresowaniem przeglądały książkę ,, Niezwykła Księga Nauki” Jaya Younga. Trójwymiarowy przewodnik po dziejach odkryć i wynalazków. Ta jedyna w swoim rodzaju książka zawiera funkcjonujące modele gramofonu, kompasu, mikroskopu, zegara słonecznego, kalejdoskopu i peryskopu. Ta wyjątkowa interaktywna książka z funkcjonującymi modelami różnych urządzeń prowadzi nas w fascynującą podróż po dziejach odkryć naukowych.


Odwiedziny Klasy III C

 

Zbliża się koniec roku szkolnego. Uczniowie odwiedzając bibliotekę w dniu 12.06.2014r. przyszli rozliczyć się z wypożyczonych książek. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób wraz z wychowawczynią Panią Eweliną Budynek-  Padusińską. 


 Radosnych, pełnych ciepła

Świąt Wielkanocnych

oraz

zdrowia, optymizmu

i nowych sił twórczych

w nadchodzącym wiosennym czasie

Czytelnikom biblioteki

 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Kreft


Życie i twórczość Hansa Christiana Andersena

Duński pisarz, żył w latach 1805 -1875. Początkowo pisał dla dorosłych, potem pisanie baśni zajęło pierwsze miejsce w jego twórczości. To właśnie one przyniosły mu sławę.
W krainę baśni pierwsza wprowadziła go babcia. Napisał około 150 baśni, które przetłumaczono na 80 języków. Najbardziej znane : Brzydkie Kaczątko, Dziewczynka z zapałkami, Calineczka, Królowa śniegu, Księżniczka na ziarnku grochu, Słowik, Nowe szaty cesarza.
W lekcjach bibliotecznych przygotowanych dla najmłodszych czytelników biblioteki uczestniczyło ogółem 117 uczniów wraz z wychowawczyniami.

W dniu 3.03. 2014r.  Klasa I A wraz z wychowawczynią Moniką Jóźwiak

W dniu 4.03.2014r. Klasa III A wraz z wychowawczynią Marzeną Zięcina

W dniu 5.03.2014r. Klasa  III C wraz wychowawczynią Eweliną Budynek –Padusińską


W dniu 6.03.2014r.  Klasa III B wraz wychowawczynią Renatą Jasiak


W dniu  7.03.2014r. Klasa  II A wraz z wychowawczynią Bogumiłą Kałużna


W dniu 13.03.2014r. Klasa I B wraz z wychowawczynią Iwoną Kochel

 


W dniu 12 lutego 2014 roku bibliotekę odwiedziła Klasa III C wraz z Panią Eweliną Budynek –Padusińską. W spotkaniu uczestniczyło ogółem 18 osób. Uczniowie mieli możliwość wybrać samodzielnie  książki na ferie zimowe. 


Odwiedziny klasy II A

W dniu 29 stycznia 2014 roku ,bibliotekę odwiedziła Klasa II A wraz Panią Bogumiłą Kałużną . Ogółem w lekcji bibliotecznej uczestniczyło 13 osób. Celem odwiedzin w bibliotece było między innymi wypożyczenie lektury Czesława Centkiewicza ,, Anaruk chłopiec z Grenlandii”.

 Lekcja biblioteczna dla Klasy I A

W lekcji bibliotecznej w dniu 13 grudnia 2013 roku uczestniczyła Klasa I A  wraz z Panią Moniką Jóźwiak. Ogółem 17 osób. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami korzystania z zasobów bibliotecznych oraz mieli możliwość wypożyczenia książek.

 


Niecodzienna lekcja muzyki

W środowy poranek 4 grudnia 2013 roku ,w czytelni biblioteki odbyła się niecodzienna lekcja muzyki. Na to spotkanie klasa II A umówiła się już dwa tygodnie temu ,kiedy była na ostatniej lekcji bibliotecznej w dniu 27 listopada.  Obiecali wówczas ,że przyjdą i przyniosą swoje instrumenty muzyczne – flażolety.

W spotkaniu uczestniczyła  klasa II A wraz z nauczycielką Panią Bogumiłą Kałużną, ogółem 16 osób. Uczniowie pięknie grali na flażoletach wykonując trzy utwory ,, Marysia ma małego baranka” nr 1 i 2 oraz ,, Pada śnieg” – piosenki z podkładem muzycznym. W roli dyrygenta wystąpiła Pani Bogumiła Kałużna.

Po zakończonym występie muzycznym, przyszedł czas na zabawę. Było gwarno i wesoło podczas zabaw pt. ,, Przyjechał Marsjanin”, ,,Jadą Indianie” oraz  ,,Niedźwiedź”. W historii biblioteki odbywają się różne tematyczne lekcje biblioteczne, ta była wyjątkowa. Po raz pierwszy uczniowie przynieśli  instrumenty muzyczne dając mini koncert w bibliotece.

>>> GALERIA


Czytamy, czytamy, czytamy…

Odwiedziliśmy bibliotekę by wypożyczyć lekturę Marii Kruger ,,Karolcia”. Zapoznano nas  z zasadami korzystania z biblioteki jak również z zasadami  obchodzenia się  z wypożyczoną książką. Zaśpiewaliśmy również piosenkę ,, Jesień”. W lekcji bibliotecznej dla klasy II A wraz z Panią Bogumiłą Kałużną uczestniczyło 14 osób.


Jesienne spotkanie w bibliotece

     Przed budynkiem biblioteki

W dniu 15 listopada 2013 roku bibliotekę odwiedziła Klasa I wraz z nauczycielką Panią Iwoną Kochel. W spotkaniu uczestniczyło 17 uczniów. Najmłodsi czytelnicy biblioteki zostali zapoznani z zasadami korzystania z biblioteki oraz układem księgozbioru dla najmłodszych.

 

 


Podziękowanie. Dary książkowe

         We wrześniu biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o otrzymane w darze od autorki Pani Ewy Musiorskiej egzemplarze książki ,,Niezwykłe spotkanie z Jezusem”  dla najmłodszych czytelników. Książki  zawierają dedykację autorki.

W imieniu autorki, książki przekazał do naszej biblioteki Pan Józef Kłos z Bielic ( brat Pani Ewy Musiorskiej).

    

Serdecznie dziękuję w imieniu czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach.

PS. W ubiegłym roku Pani Ewa Musiorska przekazała do naszej biblioteki po kilka egzemplarzy również książek dla najmłodszych ,, Spadająca gwiazda” i ,, Konwaliowa Dama”


Kronika. Historia administracji w Gminie Bielice 1945 -2013

         W tym roku minęło 40 –lecie funkcjonowania Gminy Bielice, która powołana została z dniem 1 stycznia 1973 roku.

Z tej też okazji na zlecenie Urzędu Gminy Bielice zostało przygotowane opracowanie historyczne pt. ,,Historia administracji w Gminie Bielice 1945 -2013” .

 Kronika została wydana w wersji papierowej w formie wydruku kopii dokumentów – akty prawne, zawierająca między innymi:

1.    Powołanie Gminy na naszym terenie z 1948 roku(Wojewoda Szczeciński);

2.    Kopie aktów powołujących gromadzkie rady narodowe z 1954 roku( Wojewódzka Rada Narodowa);

3.    Wykazy wybranych radnych dla gromad na naszym terenie z lat 1954, 1958, 1961, 1965, 1969 ;

4.    Kopia aktu powołania Gminy z 1972 roku ( Wojewódzka Rada Narodowa);

5.    Wykazy wybranych radnych Gminy z lat 1973, 1978, 1984 i 1988 roku;

6.    Współczesna Gmina Bielice;

oraz w wersji elektronicznej ( na płycie CD) z opisem przemian administracyjnych i ustrojowych.

 

                

 


Informacja

W dniach  od 22.07.2013 do 9.08.2013 biblioteka będzie nieczynna w związku z przerwą urlopową.

Zapraszam do biblioteki od 12.08.2013 roku


Przedszkolaki z „Ekoludka” w bibliotece

Przedszkolaki z ,,Ekoludka” w dniu 16.06.2013 roku odwiedziły bibliotekę. W spotkaniu uczestniczyło 20 małych czytelników biblioteki. Godzinne spotkanie poświęcone było czytaniu książek dla najmłodszych. Przeczytaliśmy między innymi: ,,Wakacyjne marzenia” i ,,Wstałem lewą nogą”. Przedszkolaki w skupieniu wysłuchały tekst czytanych książek a następnie wzięły czynny udział w rozmowie o swoich planach wakacyjnych.

  


Kto powiedział , że nie czytamy ?

W  dniu 15.05.2013 roku bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy II C i III A ogółem 25 uczniów wraz z Panią Eweliną Budynek – Padusińską.  Najmłodsi czytelnicy biblioteki mieli możliwość wypożyczenia dla siebie swoich ulubionych książek.


Odwiedziny Przedszkolaków z ,, Ekoludka ''

W dniu 23 kwietnia 2013 roku bibliotekę odwiedziła grupa 20 przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego ,,Ekoludek” wraz z Paniami Lilianą Sztuką i Konstancją Piguła .

Maluchy w skupieniu zwiedziły bibliotekę i zostały zapoznane z podstawowymi zasadami obchodzenia się z książką. Wizyta maluchów była związana ze Świętem Książki. Podczas spotkania maluchy zaśpiewały piosenki o Warszawie, o bazyliszku i wyuczonej już piosenki w związku ze zbliżającym się Dniem Matki, deklarując następne odwiedziny.Uroczyste wręczenie nagród

W dniu 20.02.2013 r. podczas XII Sesji Rady Gminy Bielice, odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Wójta Gminy Bielice Zdzisława Lecha Twardowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Bielice Andrzeja Kołobycza uczniom ZSP Bielice za udział w konkursie pt. „Urząd Gminy Bielice widziany okiem najmłodszych” z okazji 40- rocznicy powstania Urzędu Gminy Bielice.

GALERIA

Wystawa z okazji  jubileuszu 40 –rocznicy powstania Urzędu Gminy Bielice

W czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach zaprezentowana została wystawa z okazji  jubileuszu 40 –rocznicy powstania Urzędu Gminy Bielice pt. ,,Urząd Gminy Bielice 1973 -2013”.

Zaprezentowano między innymi : fotografie z dawnych i współczesnych lat, kroniki gminy, foldery oraz wystawę prac plastycznych  uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, którzy odpowiedzieli na ogłoszony konkurs przez Wójta Gminy ,,Urząd Gminy Bielice widziany okiem najmłodszych” .

Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną inwencją twórczą, jak i różnorodnością technik plastycznych od kredki, akwareli poprzez wyklejanie papierem. Na konkurs wpłynęły ogółem 34 prace, w tym jedna makieta.

Jury konkursowe w składzie : Bożena Adamska – nauczycielka plastyki w ZSP, Joanna Kita – przedstawiciel Urzędu Gminy i Elżbieta Kreft – Kierownik GBP , nagrody i wyróżnienia przyznało w dwóch kategoriach wiekowych : uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

GALERIA

Szkoła Podstawowa

I miejsce – Anna Wojcieszek

II miejsce – Weronika Ossowicz

III miejsce - Łukasz Piguła

Wyróżnienie-  Małgorzata Bednarek

Gimnazjum Publiczne

 

I miejsce  - Weronika Turczyńska

II miejsce – Karolina Apostoluk

III miejsce – Klaudia Hetman

Wyróżnienie – Paula Sitarska

Gratulujemy! Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o terminie odbioru nagród, które zostaną wręczone podczas  najbliższej sesji Rady Gminy Bielice. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych obejrzeniem wystawy w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2013 roku w godzinach od 9.00 do17.00.

 


"Nasze źródło informacji"

W ramach lekcji bibliotecznej zaprezentowano ciekawe książki popularnonaukowe ( słowniki, encyklopedie ,leksykony, przewodniki turystyczne, atlasy, książki popularnonaukowe z różnych dziedzin).

Celem lekcji bibliotecznej było zaprezentowanie uczniom ciekawych  książek popularnonaukowych i wskazanie im jak cennym są one źródłem niezbędnej wiedzy.

Sądząc po zadowolonych minach młodych czytelników, biblioteka stanie się dla nich miejscem miłego spędzania wolnego czasu i zgłębiania tajników wiedzy. Odzew zainteresowania książką popularnonaukową był zauważalny  po przeprowadzonych zajęciach, w godzinach popołudniowych ,uczniowie  w czasie wolnym od nauki odwiedzali bibliotekę.

Odbyły się 4  lekcje biblioteczne , w których uczestniczyło 65 uczniów klas II i III wraz z nauczycielkami.

W dniu 23 października 2012 roku uczestniczyła klasa  III B – uczniów 18 wraz z Panią Iwoną Kochel

W dniu 24 października 2012 roku uczestniczyła klasa  III C- uczniów 17 wraz z Panią Eweliną Budynek – Padusińską

 

W dniu 25 października 2012 roku klasa  II B – uczniów 16 wraz z Panią Renatą Jasiak          

W dniu 26 października 2012 roku klasa  III B – uczniów 14 wraz z Panią Moniką Jóźwiak

Astrid Lindgren – życie i twórczość

W dniu 2.10.2012roku, odbyła się lekcja biblioteczna nt. życia i twórczości szwedzkiej pisarki, książek dla najmłodszych Astrid Lingren. W zajęciach uczestniczyły dwie klasy III A i B wraz z nauczycielkami Paniami : Moniką Jóźwiak i Iwoną Kochel. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 35 uczniów obu klas.


Jesienne spotkanie w bibliotece

W drodze powrotnej ze spaceru jesiennego, dzieci wstąpiły do biblioteki.  Odwiedzająca Klasa II C  wypożyczyła  książki o tematyce jesiennej. Wraz z Panią Eweliną Budynek-  Padusińską, obecnych było 16 uczniów w dniu 02.10.2012 r.


Lekcja biblioteczna klasa III B

W dniu 7.09.2012 r. w lekcji bibliotecznej uczestniczyła Klasa III B – 18 uczniów wraz z Panią Iwoną Kochel. Po letnim wypoczynku przyszedł czas na naukę. tym razem uczniowie wypożyczyli lekturę Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”


Lekcja biblioteczna dla klasy 0,,A'' i 0 ,,B"

W dniu 31.05.2012r. Bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy 0 – ogółem 18 najmłodszych czytelników wraz z nauczycielką Panią Marią Śmiałkowską .

W trakcie zajęć, jak to też stało się zwyczajem przez odwiedzające najmłodsze klasy, uczniowie powiedzieli wiersz ,, Nasza kochana mama” oraz zaśpiewali trzy piosenki ,, My rodzinkę dobrą mamy”, ,,Mama i tata”, ,,Mama w kuchni”.

Utwory przygotowane z części programu z okazji Dnia Matki.


 "Po co chodzimy do biblioteki ? '' - temat lekcji bibliotecznej dla klasy III B

 W dniu 10.05.2012 r. odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy III B Szkoły Podstawowej, w zajęciach uczestniczyło 17 uczniów wraz z nauczycielką Panią Bogumiłą Kałużną. Zapoznano uczniów z układem księgozbioru w bibliotece, katalogiem alfabetycznym i systematycznym oraz księgozbiorem czytelni. Następnie uczniowie wg. przygotowanych wcześniej pytań mieli możliwość sprawdzenia i odszukania książki w bibliotece oraz zanotować najważniejsze informacje. 


Zajęcia praktyczne z katalogiem

W dniu 30.04.2012 r. w zajęciach praktycznych z katalogiem uczestniczyła klasa VI B wraz z Panią Martą Durką. Zajęcia polegały na zapoznaniu i objaśnieniu pracy z katalogiem. Następnie uczniowie samodzielnie wyszukiwali po otrzymaniu karty katalogowej książek na półkach


Zasady korzystania z czytelni biblioteki

 Zasady korzystania z czytelni biblioteki to temat zajęć dla klasy III A Gimnazjum Publicznego. Dnia 30.04.2012 r. w zajęciach uczestniczyło 12 uczniów wraz z nauczycielką Panią Elżbietą Janczurą.


Lekcja biblioteczna dla klasy VI A

 Przypomnienie zasad korzystania z biblioteki. Zapoznanie czytelników z układem księgozbioru biblioteki. W zajęciach dnia 27.04.2012 uczestniczyło 14 uczniów wraz z nauczycielką Panią Martą Durką.


Wiosenne spotkanie w bibliotece

Bibliotekę odwiedziła Klasa IA w dniu 18.04.2012 r. Podczas spotkania w trakcie lekcji bibliotecznej uczestniczyło 21 uczniów wraz z wychowawczynią Panią Marzeną Zięciną. Zapoznano małego czytelnika z zasadami korzystania z biblioteki oraz z zasadami postępowania z wypożyczoną książką. Następnie zapisano i założono uczniom kartę czytelnika biblioteki. Tradycją stało się już, że odwiedzające bibliotekę najmłodsze klasy  proszone są o zaśpiewanie piosenki jako przerywnik w zajęciach. Tak też stało się podczas tych zajęć. Dzieci zaśpiewały piosenkę „Czasem biegnie przez podwórko”

 Lekcja biblioteczna "Zasady korzystania z księgozbioru biblioteki"

W dniu 28.03.2012 r. w lekcji bibliotecznej - zasady korzystania z księgozbioru biblioteki uczestniczyła Klasa VI B wraz z wychowawczynią Panią Elżbietą Janczurą.

Zapoznano młodego czytelnika z układem księgozbioru w bibliotece, z zasadami korzystania z biblioteki, katalogiem systematycznym i rzeczowym. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 18 uczniów.


Wystawa - "Gmina Bielice na starych pocztówkach"

W dniu 26.03.2012 r., klasa III Gimnazjum Publicznego wraz z Panią Elżbietą Janczurą obejrzała wystawę w czytelni biblioteki "Gmina Bielice na starych pocztówkach". W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów.

 


 W dniu 14.02.2012 bibliotekę odwiedziła Klasa 0 "B" wraz z wychowawczynią Panią Marią Śmiałkowską. W lekcji bibliotecznej uczestniczyło 16 uczniów.

 Dzieci wysłuchały pogadanki na temat udostępniania i korzystania z księgozbioru biblioteki. Po raz pierwszy zostały zapisane do biblioteki.

W trakcie lekcji bibliotecznej dzieci zaśpiewały piosenkę pt. "Zima"

Tu przed budynkiem biblioteki w zimowej scenerii.

 


 


Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w wypożyczalni i w czytelni biblioteki

Tematem lekcji bibliotecznej dla Kl. I ,,B” Gimnazjum Publicznego w dniu 22.11.2011r.

W lekcji uczestniczyło 17 uczniów wraz z wychowawczynią Panią Anną Szkarapatą.

Zapoznano młodzież z układem księgozbioru w bibliotece, zasadami przyjęcia książek do biblioteki

oraz nauką korzystania z katalogu alfabetycznego i systematycznego.


Zbliżający się Dzień Mikołaja

 

W dniu 22.11.2011r. Bibliotekę odwiedziła Kl. O,,B” wraz z wychowawczynią Panią Marią Śmiałkowską.

W zajęciach uczestniczyło 11 dzieci. Dzieci w skupieniu wysłuchały tekst książki,, Pracowity dzień Mikołaja”,

a następnie zapoznały się z książkami z czytelni biblioteki dla najmłodszych.


 

Lekcja biblioteczna

W dniu 8.11.2011 r. bibliotekę odwiedziła klasa O "C" wraz z wychowawczynią Panią Anną Wcisło. Odbyła się krótka pogadanka na temat zasad korzystania z biblioteki, następnie dzieci samodzielnie korzystały z książek czytelni przeznaczonych do korzystania na miejscu, zapoznały się z pomieszczeniami biblioteki. W czytelni biblioteki Pani Anna Wcisło przeczytała najmłodszym jedną z baśni i legend polskich, a następnie wszystkie dzieci brały udział w opowiedzeniu wysłuchanego tekstu baśni.

 


Tydzień bibliotek - Maj 2011

Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowanie Panu Józefowi Kłos z ZUH "Alvita" z Bielic za wykonanie rozdzielaczy do książek.

Kierownik

Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Kreft


 

 

W dniu 9 maja 2011 roku bibliotekę odwiedziły dwie klasy : klasa 0,,B” wraz z wychowawczynią

Panią Marią Śmiałkowską i klasa 0,,C” wraz z wychowawczynią Panią Anną Gawrysiak.

Uczniowie tej klasy po raz pierwszy zostali zapisani do biblioteki. 

 

W dniu 20 maja 2011 bibliotekę odwiedziła klasa I ,,A”

wraz z wychowawczynią Panią Moniką Jóźwiak .

W trakcie odwiedzin poza wypożyczeniem książek

była też okazja do przećwiczenia tekstu przygotowywanego

z okazji Dnia Matki programu artystycznego.

 

 

 

  

 


 


Maria Konopnicka (1842-1910)- życie i twórczość

 W dniach 15.03.2011 - 18.03.2011 w bibliotece
odbyły się lekcje biblioteczne dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Bielicach.
Tematem lekcji było zapoznanie młodego czytelnika biblioteki z utworami dla dzieci
polskiej pisarki Marii Konopnickiej.
Ogółem w zajęciach uczestniczyło 6 klas, tj. 80 dzieci wraz z wychowawczyniami 

W dniu 18.03.2011 - Klasa I A z Panią Moniką Jóźwiak

 

W dniu 17.03.2011 - Klasa III B z Panią Renatą Jasiak

W dniu 16.03.2011 - Klasa II B z Panią Eweliną Budynek

W dniu 16.03.2011 - Klasa II A z Panią Kamilą Pawłowską

W dniu 15.03.2011 - Klasa I B z Panią Iwoną Kochel

W dniu 15.03.2011 - Klasa III A z Paniami Marzeną Zięciną i Anną Stefanowską

 


Góra książek

Po wielomiesięcznych staraniach Wójta Gminy Bielice Zdzisława Lecha Twardowskiego możliwe było pozyskanie księgozbioru z biblioteki (zlikwidowanej) Jednostki Wojskowej w Szczecinie.

W dniach 5 i 7 stycznia 2011 roku został przekazany nieodpłatnie księgozbiór liczący około 9 tys. vol. Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach.

Sukcesywnie, stopniowo po opracowaniu książki będą włączone do księgozbioru naszej biblioteki i udostępnione czytelnikom.


Dary książkowe 

 

W dniu 14.12.2010 r. zostały przekazane Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach dary książkowe (nowe).

Na podstawie umowy o zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich- Zarząd Główny a wydawnictwem ,,Świat Książki” Sp. z o. o, biblioteka za pośrednictwem Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, która była koordynatorem otrzymała darowiznę w postaci 48 egzemplarzy książek , o łącznej wartości 1951,10 zł.


Zaproszenie na wystawę fotograficzną

W czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach zaprezentowano wystawę fotograficzną ,,Święto Chleba – Linie 2010” z dnia 4.09.2010r.

Wystawa zaprezentowana w terminie do dnia 30.09.2010r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kierownik

Gminnej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Kreft

  

 


,,Kronika Chabowa 1179-2010” 

W czerwcu b. r. została wydana przez Urząd Gminy ,,Kronika Chabowa 1179-2010”, w ilości 5 egzemplarzy, której autorem jest Pan Eugeniusz Maciuszczak mieszkaniec Chabowa.

Wydanie pierwsze ukazało się w 2008 roku, natomiast wydanie drugie poprawione i uzupełnione w czerwcu 2010 roku. W/w publikacja zawiera między innymi: opis historyczny miejscowości, zbiór artykułów z czasopism polskich i zagranicznych, kopie oryginalnych dokumentów urzędowych, opisy wydarzeń tj. działalności klubów sportowych, straży pożarnej, szkoły, imprez kulturalnych i innych dotyczących miejscowości Chabowo.

Drugie wydanie kroniki zostało poprawione i uzupełnione między innymi : o spisane wspomnienia najstarszych mieszkańców miejscowości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach otrzymała od autora publikacji 1 egzemplarz, który dostępny jest do korzystania na miejscu w czytelni biblioteki.

 


Tydzień Bibliotek – Maj 2010 

W dniu 7.05.2010r. odwiedziła bibliotekę Klasa 0,,A” wraz z wychowawczynią Panią Anną Wcisło. Odwiedzając bibliotekę mogli zobaczyć wystawę makiet kościołów wykonanych przez uczniów ZSP Bielice pod kierunkiem Pani Bożeny Adamskiej, użyczoną do biblioteki gminnej do zaprezentowania ogółowi mieszkańców. Prace uczniów przedstawiają makiety kościołów, w których style mieszają się. Często dopełniają je współczesne elementy architektoniczne.

Wystawa użyczona na okres od 1.05.2010r do 30.06.2010r.

  


 

 
Wiosna w bibliotece
 
     W dniu 26.04.2010 roku uczniowie Kl. II b wraz z wychowawczynią
Renatą Jasiak odwiedzili bibliotekę przynosząc wiosenne słoneczko.


Mikołaj w Gminnej Bibliotece Publicznej 7.12.2009 r.


Czytelnia Internetowa

Z dniem 22 kwietnia 2008r. w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach została uruchomiona Czytelnia Internetowa z trzema stanowiskami komputerowymi dla użytkowników.

Biblioteka realizuje program ,,Ikonka” pod patronatem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Dostęp do Internetu jest bezpłatny, można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki. Z czytelni internetowej mogą korzystać wszyscy chętni w celach edukacyjnych i informacyjnych. Zasady korzystania z Czytelni Internetowej określa regulamin dostępu do Internetu w załączeniu.

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach.

1.        Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

2.        Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki.

3.        Osoba zamierzająca korzystać z czytelni, zwana dalej ,,Użytkownikiem” jest zobowiązana poinformować o tym fakcie Bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin, akceptując tym samym zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

4.        W czytelni internetowej należy zachować ciszę. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

5.        Korzystanie z Czytelni  Internetowej ukierunkowane jest na cele edukacyjne, poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.

6.        Korzystanie z Czytelni Internetowej nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywane do czynności niezgodnych z prawem. Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych.

7.        Korzystanie z Czytelni Internetowej w celach rozrywkowych, zarobkowych lub innych nie związanych z edukacją jest zabronione.

8.        Indywidualna sesja użytkownika nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten okres.

9.        Użytkownikowi zabrania się:
-          podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie stanowiska komputerowego oraz podejmowania działań w sieci niezgodnych z obowiązującym prawem,
-          wprowadzania do pamięci komputera jakiekolwiek oprogramowania pochodzącego spoza biblioteki,
-          wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu użytkowym i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych.

10.    Użytkownik ma prawo do :
-          korzystania z przeglądarki stron WWW,
-          pracy z programami zainstalowanymi w komputerze,
-          zapisywania wyników pracy na nośniku zewnętrznym(dyskietka) po wcześniejszym skonsultowaniu tego z bibliotekarzem

11.    Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za umyślne lub nieumyślne uszkodzenia sprzętu powstałe z ich winy lub szkody będące skutkami udostępnionego mu połączenia internetowego.

12.    Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zostawić stanowisko w konfiguracji zastanej , usuwając wygenerowane przez siebie pliki.

13.    Bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę Użytkownika i w razi konieczności przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane , nawet jeśli nie są one wprost uwzględnione w niniejszym regulaminie.

14.    Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług oraz ewentualną utratę danych Użytkowników.

15.    Nieprzestrzeganie w/w zasad może skutkować pozbawieniem prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Użytkownik może odwołać się do Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach.

16.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2008r.


 

Licznik odwiedzin:
5403147

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia