Sportowa integracja Bielic

Dokumenty do pobrania: 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
L.P Imię  Nazwisko Płeć Nr grupy na zajęcia suma punktów  Dokumenty do uzupełnienia
1 Hubert Orman m 1 82,64 ośw.o danych osobowych
2 Jakub Włodarczyk m 1 79,17 brak ośw.o danych osob.
3 Sandra Turczyńska k 1 75,69 ośw.podpisane przez dziecko
4 Aleksandra Turczyńska k 1 75,69 ośw.podpisane przez dziecko, PEFS
5 Klaudia Abmann k 1 75,69 ośw.uczestnika podpisane przez dziecko
6 Dawid Smukała m 1 74,79 brak ośw.o danych osob.
7 Sandra Matuszewska k 1 72,64 ośw.podpisane przez dziecko
8 Katarzyna Grochowska k 1 72,64  
9 Agata Turczyńska k 1 68,75 brak wypełnionego PEFS
10 Kamil Sitarski m 2 65,42 podpis rodzica pod ośw. I pod PEFS
11 Martyna Stępień k 1 62,22 brak podpisu pod danymi osobow.,nie wypełniony PEFS
12 Sylwester Kurylak m 1 61,45 adres na kwestionariuszu, ośw.nie podpisane, do poprawy PEFS (L.P.1-5,17-18), brak ośw.
13 Karolina, Patrycja Apostoluk k 1 57,64  
14 Przemysław Pinda m 2 55,28 ośw.podpisane przez dziecko
15 Renata Szydłowska k 1 54,58 brak ośw.o danych osob.
16 Paweł Sitarski m 2 54,06 brak pospisu pod PEFS, brak podpisu rodzica pod ośw.o danych osob.
17 Danuta Szymocha k 1 52,22 kwestionariusz, adres zameld., dekl.uczestnictwa-wpisać opiekun prawny, oświadczenie uczestn.-opiekun prawny,pefs (rp19)
18 Daniel Gadowski m 2 52,22 podpisy rodziców pod ośw. PEFS
19 Krzysztof Karowski m 2 52,22  
20 Marcin Bienias m 1 51,45 PEFS wypełniony przez matkę na siebie- cały do poprawy
21 Bartłomiej Pasikowski m 2 50,49 brak podpisu rodzica pod ośw.o danych osobow.
22 Filip Pinda m 1 45,28 ośw.podpisane przez dziecko
23 Tomasz Wojcieszek m 2 45,28  
24 Tomasz Prochacki m 2 45,28 brak podpisu rodzica pod ośw.o danych osobow.
25 Piotr Prochacki m 2 45,28 podpis pod ośw., braki w PEFS
26 Daniel Woźniak m 2 43,96 brak ośw.o danych osob.
27 Krzysztof Mamuszka m 1 38,33  
28 Izabela Malinowska k 1 37,50 brak ośw.o danych osob.
29 Paweł Malanowski m 2 36,53 brak podpisu rodzica pod ośw.o danych osobow.
30 Daniel Sitarski m 2 35,28 brak ośw.o danych osob.
31 Adrian Starzyk m 2 30,00 brak oceny z zachowania i zarobków
32 Aleksander Klimkowski m 2 28,33  
33 Daria Bator k 1 28,33 ocena z zachowania, podpisy rodziców
34 Bartosz Łastowski m 2 24,44  
35 Damian Wasilewski m 2 20,55  
36 Grzegorz Wądołowski m 2 15,21 brak ośw.o danych osob.
37 Adrian Gontarek m 2 10,55  
38 Patryk Kościelski m 2 10,55  
39 Piotr Brudnicki m 2 10,00 dochód w kwestionariuszu, deklaracja bez podpisu, ośw.miejscowość i data, PEFS podpis.przez dziecko
40 Dominik Klimko m 1 9,24 ośw.o danych osobowych, brak podpisu dziecka
41 Natalia Kosińska k 1 27,1 Przekroczone kryterium dochodowe z listy odrzuconych formalnie
42 Damian Stańczak m 1 -58,88 dochód ma być na 1 osobę, brak ośw. z listy rezerwowej
43 Olaf Łapeciński m 1 41,39 wiek z listy odrzuconych formalnie
44 Łukasz Pluta m 1 13,75 Przekroczone kryterium dochodowe z listy odrzuconych formalnie
  osoby z listy odrzuconych/rezerwowej
 

LISTA OSÓB ODRZUCONYCH FORMALNIE
L.P. Imię  Nazwisko Płeć Wiek Adres zameldowania Ocena z zachowania Kryterium dochodowe Powód odrzucenia ilość punktów
2 Dominika Ignasiak k 14 Babin 25, 74-202 Bielice brak 1500 Przekroczone kryterium dochodowe -34,17
3 Olaf Łapeciński m 8 Chabowo 3A/1, 74-20 Bielice bardzo dobre 700 Wiek 41,39
4 Mateusz Mirkiewicz m 15 Swochowo 23, 74-20 Bielice nieodpowiednie 520 Ocena z zachowania 33,89
5 Fabian Rędzikowski m 13 ul. Niepokalanej 37, 74-202 Bielice wzorowe 1500 Przekroczone kryterium dochodowe -4,17
6 Mariusz Matuszewski m 15 Swochowo 30/4, 74-202 Bielice nieodpowiednie 250 Ocena z zachowania 52,63
7 Anna Kuźniar k 14 ul. Jana Pawła 34C/5, 74-202 Bielice brak 1684 Przekroczone kryterium dochodowe -46,94
 
 
 
Gmina Bielice będzie partnerem firmy Euro-Dofinansowanie przy realizacji projektu pod tytułem Sportowa integracja Bielic. (Jest to Działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w ramach Priorytetu: Promocja integracji społecznej ).
W ramach tego projektu w od 01.02.2010r.-30.06.2010r. po wstępnej rekrutacji spośród uczennic i uczniów w przedziale wiekowym 9-15 lat Zespołu Szkół Publicznych im. J. Pawła II w Bielicach zostaną utworzone 4 drużyny piłkarskie (po dwie dziewcząt i chłopców) objęte następnie cyklem treningowym. Zwieńczeniem procesu szkolenia piłkarskiego będzie uczestnictwo w 3 Turnieju o„Puchar Wójta Gminy Bielice” połączonym z imprezą integracyjną podsumowującą projekt.
Budżet 49.742,00zł przyznany projektodawcy na realizację zadania w Gminie Bielice przewiduje wyposażenie w sprzęt sportowy i stroje dla piłkarzy, jak również zapewnienie cyklu treningowego. Dla wielu młodych piłkarzy być może zostaną uchylone drzwi do lepszego świata. Wszak przez sport wielu „niepokornych” odnalazło swoją drogę życiową. Wielu też sport wydźwignął z biedy. Stworzył szansę na lepszy byt. Projekt ten kierowany jest szczególnie właśnie do środowisk o dużym stopniu bezrobocia i niskim poziomie materialnym.
Młodzi! Warto skorzystać!       
 
 
 
W najbliższym czasie na terenie naszej gminy ruszy realizacja trzech projektów finansowanych w całości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jeden z nich Gmina będzie wdrażała i realizowała samodzielnie, natomiast w pozostałych dwóch będzie występować jako partner firmy Euro-Dofinansowanie (www.euro-dofinansowanie.pl).
 
W tym celu postanowiliśmy przybliżyć Państwu główne założenia realizowanych projektów oraz jakiego jeszcze rodzaju wsparcie może być możliwe do zrealizowania dzięki pomocy środków unijnych.
 
Sportowa integracja Bielic.
 
Projekt realizowany dla dzieci i młodzieży w wieku 9-15 lat z terenu gminy Bielice.
Okres realizacji: od 01.02.2010 do 30.06.2010.
 
Głównym cele projektu jest integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży z terenów gminy Bielice celem przeciwdziałania szerzącej się degradacji społecznej i związanym z tym ryzykiem rozwoju patologii wśród dzieci i młodzieży z tych terenów.  Projekt ma na celu także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród dzieci z terenów wiejskich, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w grze w piłkę nożna oraz poprawa kondycji fizycznej podczas zorganizowanych treningów z udziałem i pod kierunkiem trenera Przyczynić ma się także do rozwijania własnych zainteresowań poprzez budowanie aktywnych postaw wobec otoczenia, a także zintegrowanie mieszkańców gminy Bielice
w czasie zorganizowanego na zakończenie realizacji projektu turnieju piłki nożnej
o "Puchar Wójta Gminy Bielice", promocję piłki nożnej na terenie gminy oraz ukazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 
Grupą docelową projektu stanowią dzieci i młodzież w wieku 9-15 lat z terenu gminy Bielice. W wyniku rekrutacji wytypowana zostanie grupa 44 uczestników (22 dziewczęta
i 22 chłopców), którzy utworzą 4 drużyny piłkarskie, po dwie drużyny dziewcząt i chłopców w przedziale wiekowym 9-15 lat. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną wyposażeni
w podstawowe elementy ubioru: stroje sportowe, buty, piłki do gry oraz rękawice bramkarskie. Gmina jako Partner projektu zobowiązała się do bezpłatnego udostępnienia hali sportowej do gry w piłkę nożną w okresie zimowo-wiosennym a także w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych także w okresie wiosenno-letnim.
W okresie wiosenno-letnim zajęcia odbywać się będą na boisku miejscowej drużyny:
"Unia Swochowo". Zostanie tam także rozegrany turniej o puchar "Wójta Gminy Bielice". Zajęcia sportowe odbywać się będą w okresie marzec-czerwiec 2010 r. Prowadzone będą raz w tygodniu przez okres 4 miesięcy po 3 godziny tygodniowo dla każdej z drużyn (łącznie każdy uczestnik projektu skorzysta z 42 godzin treningowych). Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego trenera. Treningi realizowane będą na udostępnionych bezpłatnie obiektach sportowych gminy Bielice. Uczestnikom zostanie zapewnione ubezpieczenie NNW. Zajęcia odbywać będą się w godzinach dostosowanych do potrzeb grupy, na poziomie trudności dostosowanym do poszczególnych drużyn. Aby umożliwić udział w zajęciach dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej uczestnikom zostanie zapewniony transport na zajęcia.
 
 
Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany turniej zorganizowany turniej o "Puchar Wójta Gminy Bielice". Podczas turnieju zostaną rozegrane mecze drużyn dziewczęcych oraz chłopięcych. Zwycięzcy poszczególnych meczy rozegrają mecz finałowy. Po zakończeniu części sportowej turnieju zorganizowana zostanie impreza integracyjna podsumowująca proj. podczas, której zostaną wręczone puchary dla każdej z drużyn uczestniczącej w proj.
Do udziału w imprezie zostaną zaproszeni rodzice dzieci oraz mieszkańcy gminy Bielice. Podczas imprezy zostanie zorganizowane wspólne ognisko z poczęstunkiem. Mamy nadzieje, że realizacja projektu przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności lokalnej społeczności oraz promocję aktywnego stylu życia i rodzinnego spędzania wolnego czasu.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin:
5403103

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia