Kampania POSTAW NA RODZINĘ

Gmina Bielice po raz drugi wspiera kampanię "Postaw na rodzinę"

Gmina Bielice tak jak w minionym roku przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Postaw na rodzinę”. Informujemy, że  w ramach działań w dniu 08 marca 2013r. przekazaliśmy ulotki dotyczące kampanii „Postaw na rodzinę” do :

 1. Świetlic środowiskowych w: Bielicach, Chabowie, Starym Chrapowie oraz Parsowie ,
 2. Zespołu  Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach,
 3. Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bielicach,
 4. Niepublicznego  Ośrodka Zdrowia w Bielicach

Aby przybliżyć tematykę  przekazanych  ulotek  do w/w instytucji , przekazujemy Państwu  część materiałów w formie skanów.
Zapraszamy  lektury. 

Z dziadkiem na rybach!

Pokolenia blisko siebie

 Silni, gdy jesteśmy razem!

 Pomocna dłoń

 Z pokolenia na pokolenie

 Solidarność pokoleń?

 Czy wiesz?


"Wyloguj się do życia"

Dnia 2 grudnia, jak co roku obchodziliśmy Szkolny Dzień Profilaktyki. W tym roku pod hasłem „Wyloguj się do życia”. W ramach akcji uczniowie klas IV-VI wzięli udział w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Panią pedagog, dotyczącej zagrożenia cyberprzemocą oraz uzależnieniem od komputera. Dodatkowo uczniowie obejrzeli film promujący ogólnopolską kampanię „Wyloguj się do życia”. Gimnazjaliści obejrzeli filmy „www.wsieci...”  oraz „TV Story” z cyklu „Lekcje przestrogi”. Na korytarzu szkolnym przygotowana była wystawa dotycząca kampanii, zawierająca podstawowe informacje oraz fakty dotyczące uzależnienia od komputera. Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali gazetki tematyczne na korytarzach szkolnych, dotyczące cyberprzemocy, uzależnienia od komputera itp.

                                                


Kampania ,, Postaw na rodzinę”

W czasie obchodów „Święta Chleba”,  które odbyły się  7 września 2013r. w miejscowości  Parsów  były promowane ulotki w ramach kampanii „ Postaw na rodzinę”. Mieszkańcy z terenu Gminy Bielice i nie tylko,  mieli możliwość  zapoznania się  z  materiałami,  które były wyłożone na stoisku i promowały Kampanię „ Postaw na rodzinę”.

   


Wyjazd do Skarbimierzyc 

W czerwcu w ramach kampanii ,,Postaw na rodzinę,, pod tytułem ,,Pokolenia blisko siebie - silni gdy jesteśmy razem,, został zorganizowany wyjazd do Skarbimierzyc wspólnie przez opiekuna świetlicy wraz z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz sołtysem sołectwa Chabowo.

W wycieczce wzięło udział 45 osób. Główną atrakcją było zwiedzanie Folwarku zwierzęcego oraz świetna zabawa na placu zabaw. Można było przejechać się też na osiołku pod czujnym okiem pani trener.

W drodze powrotnej zajechaliśmy na obiad. Wyjazd był bardzo udany


Festyn rodzinny pod hasłem "Pokolenia blisko-siebie - Powitajmy lato"

16 czerwca 2013r. Rada Sołecka Parsowa we współpracy ze świetlicą środowiskową w Parsowie zorganizowała festyn rodzinny pod hasłem ,,Pokolenia blisko siebie- Powitajmy lato”. Festyn rozpoczął się od konkurencji sportowych dla dzieci. Uczestnicy mogli wykazać się zwinnością i szybkością. Każde dziecko otrzymało nagrody za udział w postaci słodyczy. Następnie rozegrane były 3 mecze piłki nożnej w kategorii: dzieci małe, młodzież i dorośli. Inne atrakcje tego dnia to: malowanie twarzy, napoje, lody, pokaz quadów oraz wspólne ognisko dzieci, rodziców i dziadków. Do wspólnej zabawy w czasie tego dnia zachęcał pan Sławek Jędrzejczyk, który umilał nam czas przy muzyce.

 GALERIA

 


Dzień Dziecka na świetlicy w Starym Chrapowie ,,Postaw na rodzinę - pokolenia blisko siebie”

1 czerwca w świetlicy środowiskowej w Starym Chrapowie odbył się Dzień Dziecka pod hasłem ,,Postaw na rodzinę- pokolenia blisko siebie”. W tym dniu na dzieci czekało wiele atrakcji. Największą było spotkanie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach. Dzieci mogły przejechać się wozem strażackim, trzymać wąż oraz zobaczyć sprzęt jakim dysponują strażacy. Jednak najbardziej oblegany przez dzieci był podnośnik. Następnie było wspólne pieczenie kiełbasek, malowanie twarzy oraz wykonanie z rodzicami rysunków kolorową kredą. Nie zabrakło różnych słodkości  i lodów. Były również gry i konkurencje sportowe z nagrodami. Na koniec każde dziecko otrzymało prezent biorąc udział w loterii fantowej.

  

 


Dzień Dziecka w ZSP pod hasłem "W rodzinie raźniej"

W dniu 31 maja odbyła się impreza integracyjna wraz z obchodami Dnia Dziecka w ZSP-Bielice pod hasłem ,, W rodzinie raźniej” w ramach projektu „Postaw na Rodzinę”. Celem spotkania było zachęcanie niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców do uczestniczenia we wspólnej zabawie. Spotkanie to miało również na celu pokazanie rodzinom osób niepełnosprawnych, jak można spędzać wolny czas z wykorzystaniem gier i zabaw w plenerze. Przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Bielicach oraz zaangażowaniu nauczycieli z ZSP-Bielice pani: Janiny Woszczyńskiej i Anny Stefanowskiej powstało stanowisko ,,u garncarza”. Zadaniem uczestników było ulepienie różnych form z gliny, ciastoliny czy plasteliny. Starsi i odważniejsi uczestnicy próbowali swoich sił używając do zabawy gliny, młodzi zaś wybierali ciastolinę i plastelinę. Podczas procesu twórczego powstało wiele prac, dzieci odczuwały wiele radości, widząc na bieżąco efekty swojej pracy, czego dowodem są zamieszczone zdjęcia. Na zakończenie uczestnicy wspólnie narysowali plakat pod hasłem ,,W rodzinie raźniej” i otrzymali słodkie upominki.

 <<<GALERIA>>>


Dzień Zdrowia w szkole

W dniu 7 maja 2013 roku po raz kolejny obchodziliśmy w szkole Dzień Zdrowia. W tym roku był on realizowany w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, koordynowanej przez GKRPA w Bielicach, pod hasłem „Zdrowo się odżywiamy i na rodzinę stawiamy”. W ramach dnia zdrowia uczniowie ZSP Bielice mieli możliwość wzięcia udziału w konkursach, quizach, przedstawieniach oraz prezentacjach multimedialnych.

W rodzinnym konkursie „Warzywny ludek” uczniowie i ich rodzice udowodnili, że maja nieograniczoną fantazję, wszystkie stworki były bardzo oryginalne dlatego jury miało bardzo trudne zadanie. Po długiej debacie wybrano najlepszych:

I miejsce- Jakub Glubs z kl. 0c wraz z mamą

II miejsce- Dominika Stawicka z kl. IIc wraz z rodziną

III miejsce- Nikodem Zięcina z kl. 0c wraz z rodzicami

Jury przyznało wyróżnienie Wiktorii Szwed z kl. 0a i jej mamie.

Odbył się konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas  I-III Gimnazjum. Nasi uczniowie zmagali się z wieloma zadaniami w czterech częściach:

I.  1. Konkurs na najdłuższą obierkę od jabłka

    2. Konkurs na najszybciej obrane ziemniaczki

    3. Konkurs na najdokładniej posiekaną cebulkę – ta konkurencja niejednego gimnazjalistę doprowadziła do łez!

II. Cześć sportowa to wyścig z jajkiem i bieg ze związanymi nogami.

III. Najsmaczniejsza część zabawy: „Zgadnij, co jesz!” Uczniowie z zawiązanymi oczami degustowali m.in. rabarbar, musztardę, sok z ogórków kiszonych, dżem czy olej.

IV. To sprawdzenie wiedzy w teście.

W wyniku zaciętej rywalizacji najlepsza okazała się klasa IIIB, drugie miejsce zajęła klasa IIa a trzecie klasa IB.

Podczas drugiej lekcji wszyscy uczniowie wraz z maluchami z Punktu Przedszkolnego Ekoludek przygotowywali kanapki, sałatki i koreczki, które następnie wspólnie degustowaliśmy. Dodatkową atrakcją był wybór najoryginalniejszej kanapki i tu pomysłowość zaskoczyła jurorów. Najoryginalniejsza kanapkę w kategorii „maluch” przygotowało przedszkole Ekoludek. W klasach I-III zwyciężyła klasa I , w klasach VI-VI – IVa, natomiast niekwestionowana gwiazdą w gimnazjum była kanapka klasy IIA. Dzięki GKRPA jak co roku gościliśmy u siebie Teatr profilaktyczny KURTYNA z Krakowa z przedstawieniami:

Punkt Przedszkolny Ekoludek, O-III – Wiktor w wielkim mieście

Klasy IV-VI- Światełko w tunelu

Gimnazjum – Niebezpieczna gra.

Na korytarzach można było podziwiać i uczyć się z przygotowanych gazetek na temat zdrowia, a uczniowie klasy IB Gimnazjum wraz z wychowawczynią przygotowali wystawę „Trzymaj formę” przybliżającą warzywa, owoce i ich wartości odżywcze. Pani Anna Stefanowska przygotował prezentację „Moje zdrowie i bezpieczeństwo zależy ode mnie”. Wszyscy bawili się świetnie i „smacznie” a zwycięzcy konkursów zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez GKRPA w Bielicach. Wszystkim zwycięzcom raz jeszcze gratulujemy!


W kwietniu na świetlicy środowiskowej w Parsowie dzieci zostały zapoznane z kampanią Postaw na rodzinę. Odbyły się zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny dla każdego człowieka, wzmocnienie więzi uczuciowej dziecka z jego rodziną, a także propagowanie pozytywnych postaw życia rodzinnego.

Po krótkiej dyskusji na temat rodziny dzieci miały do wykonania kilka zadań:

 1. Wspólne wykonanie plakatu ,,Rodzina”.

 2. Burza skojarzeń z rodziną- pogadanka.

 3. O kogo chodzi?- pantomima

 4. Kim jest?- wyjaśniania powiązań rodzinnych.

 5. ,,Słoneczko- szczęśliwa rodzina”- układanie w promykach słońca wyrazów określających szczęśliwą rodzinę.

 6. Wykonanie drzewa genealogicznego swojej rodziny- praca plastyczna.

Wszystkim dzieciom na koniec spotkania zostały wręczone ulotki z informacjami na temat kampanii Postaw na rodzinę, które miały przekazać rodzicom.


Ogólnopolska kampania „Postaw na rodzinę” polega na promowaniu pozytywnej profilaktyki stawiającej na wzmocnienie więzi rodzinnych. Gmina Bielice po raz pierwszy weźmie udział w tej kampanii. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamówiła pakiet materiałów "Postaw na rodzinę". Otrzymane materiały zostały rozpropagowane na terenie Gminy Bielice m.in. w Zespole Szkół Publicznych, Ośrodku Zdrowia, Urzędzie Gminy oraz Ośrodku Pomocy Społecznej. Oficjalna inauguracja kampanii nastąpi 21 marca 2012 r.


W Zespole Szkół Publicznych w Bielicach wraz z nowym rokiem szkolnym dalej realizowany jest projekt "Postaw na rodzinę". W ramach projektu przygotowana została gazetka ścienna dla uczniów i rodziców pod tytułem "Czy jesteś wzorem dla swoich dzieci?" zawierające m.in. 5 prostych porad dla odpowiedzialnych rodziców oraz kogo mogą pytać dzieci o rade gdy maja kłopot. Dodatkowo podczas spotkań wychowawców z rodzicami zostały rozdane ulotki kampanii a nauczyciele otrzymali "Poradniki dla nauczycieli". Staramy się wciąż przypominać, że rodzina i szkoła to dwa podstawowe
i najważniejsze środowiska wychowawcze dziecka.

Święto Chleba - Bielice 2012

01 września 2012 r. przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach zostało zorganizowane Święto Chleba. Podczas imprezy propagowano kampanię Postaw na rodzinę. Stoisko na  którym można było otrzymać informacje i ulotki dotyczące kampanii cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Tydzień Zdrowia w ZSP

W dniach 21-25 maja 2012 r. w Zespole Szkół Publicznych zorganizowany został Tydzień Zdrowia pod hasłem” Zdrowi rodzice, zdrowe dzieci- postaw na zdrową rodzinę”. Hasło tegorocznego Tygodnia Zdrowia jest nawiązaniem do kampanii, w której uczestniczy Zespół Szkół i Gmina Bielice. W ciągu tych kilku dni odbyło się wiele konkursów i zabaw. Najmłodsi uczniowie szkoły promowali zdrowy tryb życia i inaugurowali rozpoczęcie Tygodnia Zdrowia spacerem po Bielicach z transparentami i hasłami o zdrowiu. Klasy III gimnazjum wzięły udział w prezentacji multimedialnej prowadzonej przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach pt. „Odpowiedzialność karna nieletnich” a klasy IV, V i VI wzięły udział w prezentacji „Wpływ komputera na zdrowie dziecka”. Pielęgniarka  szkolna przeprowadziła pogadanki z dziećmi na temat tego, jakie jest znaczenie drugiego śniadania. Szkołę odwiedził również Teatr „Kurtyna” z Krakowa ze spektaklami: „Śniadanie na trawie”, „Niemy krzyk” i „Bumerang”. Również rodzice uczestniczyli w Tygodniu Zdrowia. Specjalnie dla nich została przygotowana prezentacja na temat „Przemoc w oczach 12 latka”. Uczniowie obejrzeli prezentację na temat udzielania pierwszej pomocy w wypadkach. Zdobytą wiedzę chętnie wykorzystywali w quizach o pierwszej pomocy. Dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowywaniu zdrowych przekąsek, które później wspólnie degustowali. Tydzień Zdrowia zakończył się apelem podsumowującym.


 TYDZIEŃ ZDROWIA W ZSP BIELICE

21-25 MAJA 2012 ROKU

pod hasłem

„ Zdrowi rodzice, zdrowie dzieci – Postaw na zdrową rodzinę!”

 

Poniedziałek 21 maja

Wystawa prac konkursowych na korytarzu

Prezentacja gazetek ściennych

8.55 Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują potrawy

        kanapki, koreczki, sałatki, surówki, soki itp.

 • Uczniowie z nauczycielami schodzą na korytarz na parterze z przygotowanymi potrawami

Każda klasa przygotuje sobie wcześniej ławkę i odpowiednio nakryje.

Nauczyciele przed  przygotowaniem potraw i przed degustacją przypominają o zasadach zachowania  higieny.

         - wspólna degustacja

         - uporządkowanie korytarza

         - powrót do klas

10.45  Przemarsz kl. 0-III z transparentami przez Bielice 

Wtorek 22 maja

Prezentacja multimedialna prowadzona przez Policjantkę:

Wpływ komputera na zdrowie dziecka

9.50 – kl. IVa, IVb, Va

10.35 – kl. VB, VIa, VIb

Odpowiedzialność karna nieletnich

11.45 – kl. II A,B Gimnazjum

Przedstawienie nt. zdrowia

8.55 – klasy 0 i I

9.50 – klasy II i III

10.45  Quiz zdrowotny dla klas 0-III

W klasach 0-III pielęgniarka przeprowadzi pokaz pierwszej pomocy w nagłych przypadkach

Środa 23 maja

9.40  Quiz dla klas I-III G

10.35 Quiz dla klas IV-VI    

Czwartek 24 maja

Teatr Profilaktyczny KURTYNA Kraków

8.00 klasy IV-VI

8.55 klasy Gimnazjum

9.50 klasy 0-III

Prezentacja multimedialna „Niepełnosprawny nie znaczy gorszy!”

8.00 –  kl. nauczania zintegrowanego

10.00- kl IV

10.45 – kl. V

11.45 – kl. 0 Prezentacja multimedialna „Niepełnosprawny nie znaczy gorszy!”

Piątek 25 maja

8.55  Zakończenie Tygodnia Zdrowia

- podsumowanie przez pedagoga szkolnego

- podsumowanie Pani Dyrektor,

- wręczenie nagród

- przedstawienie „Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów koła teatralnego

- zakończenie i rozejście się do klas

 


Wielkanocny Festyn Świąteczny

31 marca 2012 roku w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach obchodzony był coroczny Wielkanocny Festyn Świąteczny. W tym roku obchodzony pod hasłem „W Święta postaw na rodzinę”. Licznie przybyli rodzice i rodzeństwo uczniów szkoły. Całe rodziny oglądały wystawy wielkanocne przygotowane przez uczniów i ich opiekunów. Długie kolejki ustawiały się do stoiska gdzie można było kupić ciasta, sałatki, gorące kanapki. Wszystko wyglądało pięknie i smakowało już „świętami”. Kto pojadł do syta mógł powybierać wśród wielkanocnych ozdób, kartek, koszyków i wielu, wielu  innych pięknych elementów dekoracyjnych przygotowanych przez uczniów i ich rodziców, które z pewnością będą zdobiły wielkanocne stoły przy rodzinnym Świętowaniu. Dochód z rodzinnego festynu przeznaczony był na Radę Rodziców szkoły w Bielicach.


 

W marcu dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe w Bielicach zostały zapoznane z wartościami akcji Postaw na Rodzinę.

Podczas pogadanki z opiekunem wskazano na zalety życia w rodzinie, a następnie trzeba było wykonywać zadania, które sprawdzały, jak na co dzień wygląda życie rodzinne. Na potrzeby projektu uczestnicy zajęć stali się mimami i odgrywali w grupach scenki, których temat wylosowali:

„W rodzinie: rodzice troszczą się o moje potrzeby”

„W rodzinie: pomagam starszym”

„W rodzinie: mogę liczyć na pomoc, gdy mam problem”

„W rodzinie: wspólnie spędzamy czas”.

Aktorstwo budziło podziw kolegów i koleżanek, tak czytelne były wszystkie zaprezentowane metodą pantomimy treści.

Wszystkie dzieci wróciły do domu z informującymi o akcji ulotkami, które miały przekazać rodzicom. 

  <<< GALERIA >>>


10 marca 2012 r. na świetlicy wiejskiej w Chabowie odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Kobiet. Zorganizowana uroczystość była nawiązaniem do kampanii "Postaw na rodzinę".  Ma on na celu przekaz wartości i tradycji w rodzinie. Wspólne świętowanie i spędzanie wolnego czasu było znakomitą okazją nie tylko do spotkania się przy wspólnym stole rodziców i dzieci, ale również całej społeczności wiejskiej. Cała realacja z imprezy znajduje się w zakładce świetlicy wiejskiej w Chabowie.


13 stycznia w sali gimnastycznej ZSP Bielice uczniowie klas 1a, 2a, 2b  SP pod opieką swoich wychowawczyń- p. M. Zięciny, I .Kochel i M. Jóźwiak w uroczysty sposób obchodzili Dzień Babci i Dziadka.  Dzieci przedstawiały starą baśń pt. „Dwie Dorotki”, ukazująca walkę dobra ze złem.  

10, 13 i  14 lutego Dzień babci i dziadka obchodzili najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Maluchy z zerówek pod opieka swoich wychowawczyń: K. Piecyk, A. Wcisło i M. Śmiałkowskiej przygotowały recytacje wierszy dla dziadków i babć. Był słodki poczęstunek, piosenki i tańce. Dziadkowie nie kryli wzruszenia  a i niektórym wnukom łezki kręciły się w oku. Podczas tych uroczystości dzieci wręczały swoim dziadkom i babciom laurki i samodzielnie wykonane obrazki a wychowawczynie podkreślając ważność tego święta rozdawały ulotki kampanii „Postaw na rodzinę!- Niezastąpieni dziadkowie” oraz ulotki o relacjach miedzy trzema pokoleniami.

Takie imprezy uświadamiają jak ważnymi ludźmi dla maluchów są ich dziadkowie oraz jak ważni dla dziadków są wnukowie i wnuczki. Takie uroczystości wzmacniają więzi i kształtują prawidłowe postawy.


Promocja kampanii w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach


PODSUMOWANIE KAMPANII  PT. „ POSTAW NA RODZINĘ”

Kampania „ Postaw na rodzinę” w której uczestniczyła Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach przy współpracy z Zespołem Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach oraz opiekunów świetlic była  sposobem pokazania  mieszkańcom, że rodzina jest najważniejszą komórką  społeczną w życiu każdego człowieka.  Warto na chwilę się tu zatrzymać i przypomnieć, że w środowisku lokalnym, w szkole jak również w czasie trwania zajęć  świetlicowych w świetlicach środowiskowych na terenie  gminy, dzieci, młodzież , rodzice oraz dziadkowie  czynnie uczestniczyli w kampanii, poprzez  uczestnictwo w  różnorodnych przedstawieniach,   konkursach,  promowane były  dobre  relacje rodzinne – bo tam gdzie  więzi w rodzinie są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol.
W trakcie kampanii  "Postaw na rodzinę!" mogliśmy  zaproponować mieszkańcom pozytywną profilaktykę, bez pouczania i moralizatorstwa, za to z odwołaniem do najważniejszej wartości w życiu każdego z nas - rodziny.
 

Licznik odwiedzin:
5403862

Obsługa techniczna
ALFA TV

Deklaracja dostępności


Biuletyn
Informacji
Publicznej

Elektroniczne
Biuro
Obsługi
Interesanta

e-ObywatelDZIAŁKI I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

elektroniczny samorząd

gazyfikacja


Kalendarz imprez

  Wrzesień 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia